Vedrørende tillatelse til igangsetting av arbeid med reguleringsplan for snødeponi i Styggedalen i Marka, Oslo kommune

Saken gjelder søknad fra Oslo kommune om tillatelse til å igangsette arbeid med reguleringsplan med sikte på etablering av et snødeponi i Styggedalen innenfor markagrensen. Departementet gir ikke tillatelse til oppstart etter § 6 første ledd, ettersom etablering av snødeponi ligger utenfor markalovens formål og ikke omfattes av unntakene i loven.

Last ned brevet (pdf)