Oslo kommune. Stubberud i Sørkedalen. Klage på Fylkesmannens vedtak om ikke å gi dispensasjon til oppføring av boliger i Marka

Miljøverndepartementet stadfester Fylkesmannens vedtak av 20. oktober 2010 om ikke å gi dispensasjon fra markaloven for oppføring av et hustun bestående av fire nye eneboliger med bod/garasje på Stubberud i Sørkedalen, gbnr 16/19, 16/20, 16/21, 16/22, 16/23.

Last ned vedtaksbrev (pdf)