Grønn Vekst i nord

18. februar kl 08.30, Kulturhuset i Tromsø

Universitets- og forskningsmiljøene i Tromsø har en unik posisjon innen marin og arktisk forskning. Hvordan kan dette miljøet bidra til løsninger vi trenger for lavutslippssamfunnet? Klima- og miljøminister Tine Sundtoft inviterer til debatt om hvordan miljøsatsingen kan bidra til vekst og verdiskaping i nord.

Grønn Agenda frokostmøte i Tromsø 18. februar

Universitets- og forskningsmiljøene i Tromsø har en unik posisjon innen marin og arktisk forskning. Hvordan kan dette miljøet bidra til løsninger vi trenger for lavutslippssamfunnet? Klima- og miljøminister Tine Sundtoft inviterer til debatt om hvordan miljøsatsingen kan bidra til vekst og verdiskaping i nord.

paneldeltakere Grønn Agenda frokostmøte 18 februar i Tromsø 

Deltagere i debatten:

Tine Sundtoft, klima- og miljøminister

Liv Ulriksen, konserndirektør for forretningsutvikling i Sparebank 1 Nord Norge

Ivan C. Burkow, konsernsjef i NORUT (Northern Research Institute)

Jaran Rauø, daglig leder i Marealis AS

Edel O. Elvevoll, professor på Universitetet i Tromsø, Institutt for biovitenskap, fiskeri og økonomi

Møteleder: Erik Aasheim

Tid: 18. februar kl. 08:30 til 09:45 (frokost serveres fra kl. 08.00)

Sted: KulturHuset i Tromsø, Erling Bangsunds plass 1

PÅMELDING

Gratis adgang

Følg Grønn Agenda på facebook: www.facebook.com/gronnagenda

 


Gjennom Grønn Agenda inviterer Klima- og miljødepartemetnet til diskusjon om grønne veivalg.

Til toppen