Debattmøte om klimaforhandlingene

FNs internasjonale klimaforhandlinger startet 11. november i Warszawa. Som en kick-start på forhandlingene inviterte Miljøverndepartementet til frokostmøte på Litteraturhuset i Oslo. Klima- og miljøvernministeren deltok i debatten om hva slags klimaavtale som er best for verden og hvordan næringslivet kan bidra med løsningene på klimakrisen.

- Vi løser ikke klimaproblemet uten at vi får med oss næringslivet. Vi skal skape en politikk som gjør at de ser gevinsten av å satse kommersielt, slik at det blir en vinn-vinn situasjon, sa klima-og miljøvernminister Tine Sundtoft.

-Regjeringen vil stimulere næringslivet gjennom rammebetingelser og legge mer til rette for forskning, kunnskap og infrastruktur, sa Sundtoft.

Fra næringslivet deltok administrerende direktør i Norsk Industri, Stein Lier- Hansen. Han var opptatt av at regjeringen initierer flere virkemidler og ikke legger alle eggene i en kurv.

– Vi har ikke tid til å vente på at verden skal bli enige om en klimaavtale og en global pris på karbon. Driverne for teknologiutviklingen i Norge er prosessindustrien, og ikke frisørbransjen. Det er den industrien som eier problemet og som kan løse den, sa Lier-Hansen. Våre bedrifter kan også bidra til teknologiutvikling i fattige land. De trenger tilgang til vår teknologkunnskap, sa han.

Generalsekretær i WWF, Nina Jensen var opptatt av at Norge bruker av oljeformuen vår til å investere i fornybar energi. Fossil industri står for 90 % av de globale klimautslippene. Vi må tørre å adressere denne problemstillingen i Norge. Det norske oljefondet, Statens Pensjonsfond Utland er verdens største investor. Det er klart at det har enorm betydning hvordan de investerer pengene, sa hun.

Tine Sundtoft har tro på at norsk oljeindustri kan bidra i omstillingen til lavutslippssamfunnet her hjemme. – Oljeindustrien vår er innovativ og teknologitung. Det er klart at våre oljeingeniører som er verdensledende på sitt felt, også kan klare å produsere vindmøller til havs, sa Sundtoft.

Hva har de internasjonale klimaforhandlingene hatt å si for landenes nasjonale klimapolitikk og hvor viktig blir møtet i Warszawa for å komme i mål med en forpliktende avtale som hele verden til slutt må slutte seg til, i Paris i 2015? Frokostmøtet hadde invitert en nestor innen FN-forhandlingene, Harald Dovland, til å gi et innblikk i kulissene og spillet mellom aktørene i forhandlingene.

Dovland har vært med på forhandlingene fra 1995, som Norges forhandlingsleder frem til 2007. Han har også vært formann i arbeidsgruppen som jobbet for videreføringen av Kyoto-2 avtalen, og leder for arbeidsgruppen for en ny klimaavtale fra 2015.

- Ingen land har vært upåvirket av klimaspørsmålet. Vi har mye mer kunnskap om dette i verden i dag enn for 15 år siden. Mange land driver uthalingstaktikk fordi de ser seg tjent med det. Vi må bort i fra todelingen i forhandlingene, mellom de rike landene og de fattige landene. Den nye klimaavtalen som må vedtas i 2015 på toppmøtet i Paris må ha alle land med. Det betyr at avtalen må innrettes slik at det er noe for alle å slutte seg til. Mitt konkrete råd er at avtalen ikke utformes slik at den må ratifiseres i den amerikanske kongressen for å tre i kraft, sa Dovland.

Seniorforsker ved CICERO, Senter for klimaforskning, Elin Lerum Boasson, fulgte opp med å slå fast at FNs klimaforhandlinger har vært en stor suksess i forhold til å få enkeltlandene til å lage nasjonal klimapolitikk.

- FN-forhandlingene gir ministrene et godt momentum til å sette fokus på den nasjonale politikken. Det viktigste klima- og miljøvernminister Tine Sundtoft kan gjøre i Warszawa er å bruke anledningen det gir til å skape en politisk dynamikk her hjemme rundt klimasaken, sa Boasson.

- I tillegg bør Norge legge vekk den særnorske klimadrømmen om at det er en global klimaavtale og en global pris på karbon som er løsningene på hele klimaproblemet. Det kommer vi ikke til å få til. Vi må få en ærligere diskusjon her hjemme og gå bort fra konsensus. Noen vil tape på klimatiltak og andre vil vinne, sa Boasson.

Frokostmøtet inngår i møte-og debattserien Grønn Agenda og trakk fullt hus på Litteraturhuset.

Fikk du ikke med deg møtet, kan du se det i opptak her.

Bilder fra Grønn Agenda frokostmøtet på Flickr.

Til toppen