Paneldeltakere 11. november

Frokostmøte om klimaforhandlingene

Innledere Grønn Agenda møte om klimaforhandlingene 11. november 2013

Tine Sundtoft, klima- og miljøvernminister. Tine Sundtoft har vært Fylkesrådmann i Vest-Agder fylkeskommune fra 2005 til oktober 2013, og regiondirektør i NHO i Agder fra 1995–2005. Hun var generalsekretær i Unge Høyre 1990–1992, politisk rådgiver for Høyres stortingsgruppe, medlem av Lillesand kommunestyre, Høyres gruppeleder på Aust-Agder fylkesting og 2. vararepresentant til Stortinget fra Aust-Agder 1989–1993.

Harald Dovland, konsulent i Carbon Limits. Ansatt i Miljøverndepartementet fra 1995 til 2011. Norges forhandlingsleder i FNs klimaforhandlinger fram til 2007 og formann i FNs arbeidsgruppe for videreføring av Kyoto-avtalen i 2008 - 2009. Jobbet fra 2012 til 2013 for en ny klimaavtale fra 2015, som en av de to lederne i arbeidsgruppen. I tillegg ledet flere andre arbeidsgrupper i FNs klimaforhandlinger og jobbet med den internasjonale konvensjonen om langtransportert luftforurensning. Utdannet meteorolog og forsker.

Nina Jensen er utdannet marinbiolog. Siden 2013 generalsekretær i WWF, som jobber for å bevare det biologiske mangfoldet og for å skape en 100 prosent fornybar framtid

Stein Lier-Hansen er adm. direktør i Norsk Industri. Tidligere statssekretær (Ap) i Miljøverndepartementet under miljøvernminister Siri Bjerke (Ap), tidligere direktør i Direktoratet for naturfovaltning og generalsekretær i Norges Jeger- og Fiskerforbund.

Elin Lerum Boasson er seniorforsker ved CICERO Senter for klimaforskning fra 2012, og tidligere seniorforsker ved Fridtjof Nansens Institutt fra 2005- 2012. Forsker blant annet på Norges og EUs klimapolitikk. Har en doktorgrad i statsvitenskap, og er medlem av Norges Forskningsråds Divisjonsstyre for energi, ressurser og miljø.

Debattleder: Terje Svabø

Kommunikasjonsrådgiver og partner i Svabø & Aanonsen. Årelangt virke som journalist i Aftenposten, VG, NRK og TV 2.

På link fra Warzawa:

Aslak Brun, Norges forhandlingsleder i de internasjonale klimaforhandlingene. Han har tidligere ledet klima- og miljøarbeidet i Utenriksdepartementet. Han har også vært nestleder på den norske ambassaden i New Delhi og arbeidet for FN i Afrika. Han har bred erfaring fra ulike forhandlingsprosesser i FN-systemet. 

Til toppen