Aktiver Javascript i din nettleser for en bedre opplevelse på regjeringen.no

Klimasamarbeid med Latvia

Latvia har formannskapet i EU dette halvåret og Norge støtter også opp om utviklingen av klimapolitikken i det baltiske landet.

Dette klimasamarbeidet er en viktig komponent i samarbeidet om EØS-midlene med Latvia. Landet mottar vel 10 millioner euro til tiltak for å redusere utslipp og tilpasning til klimaendringer. Gjennom EØS-midlene har Miljødirektoratet inngått et klimasamarbeid på program- og prosjektnivå med Latvian Ministry of Environmental Protection and Regional Development. Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap (DSB) er norsk samarbeidspartner for klimatilpasningsdelen.

- Samarbeidet skal bidra til at Latvia utvikler en helhetlig klimapolitikk som kan redusere utslippene av klimagasser og sette landet bedre i stand til å tilpasse seg klimaendringer. En kommende avtale med EU om felles oppfyllelse av Norges og EUs klimaforpliktelser, vil kunne gjøre det etablerte samarbeidet enda mer relevant, sier Tine Sundtoft.

Det forventes at samarbeidet vil gi følgende overordnede resultater for Latvia:

  • Mer oppdatert informasjon om miljøstatus, -påvirkning og trender
  • Strategier og tiltak for tilpasning til et klima i endring
  • En mindre karbonavhengig økonomi

Det norske bidraget er i første rekke innen oppbygging av kunnskap og forvaltningskapasitet samt overføring av nyttig erfaring. Denne dialogen med et EU-land innen et prioritert fagområde er til stor nytte også for de norske partnerne.

Styrking av Latvias nasjonale klimagassregnskap og beslutningsgrunnlaget for gjennomføring av utslippsreduserende tiltak er prioriterte samarbeidsområder der Miljødirektoratet bidrar. Et eget prosjekt-samarbeid er etablert med målsetting å utvikle Latvias klimagassregnskap og å styrke grunnlaget for vurdering og rapportering av klimatiltak og -framskrivninger. Et prosjekt er også satt i gang for å framskaffe grunnlag for utvikling av Latvias nasjonale strategi for klimatilpasning i samarbeid med Direktoratet for sikkerhet og beredskap.

Basert på EUs strategi for klimatilpasning fra april 2013, det såkalte «2030 rammeverket», skal medlemslandene utvikle nasjonale strategier. Latvia er i gang med dette arbeidet, inkludert påvirkningsscenario for 2050-2100. Det skal vise hvordan Latvia kan bli påvirket av ulike scenarier for temperaturutvikling og hva slags tiltak som bør settes i gang. Direktoratet for sikkerhet og beredskap gir støtte til dette arbeidet basert på norsk kunnskap og erfaring. Det har blitt arrangert flere faglige seminarer og studieturer til Norge om dette temaet.

Gjennom EØS-programmet er det fordelt midler til prosjekter i Latvia for å utvikle energi- og klimaeffektive bygninger, fornybar energi og innovative pilotprosjekter for reduserte CO2-utslipp. Kunnskapsutvikling og holdningsskapende arbeid er også aktuelle samarbeidsområder.

Av de 22 utvalgte prosjektene, vil 16 bli gjennomført i et samarbeid mellom en latvisk og en norsk virksomhet. Under samarbeidsprogrammet er det også avsatt egne midler til bilateralt samarbeid som kan brukes til studiebesøk, felles faglige seminarer og annen erfaringsutveksling til nytte både for latviske og norske myndigheter og andre relevante partnere.

Til toppen