Aktiver Javascript i din nettleser for en bedre opplevelse på regjeringen.no

Internasjonale klimaforhandlinger

Forhandlinger under FNs Klimakonvensjon (UNFCCC)

FNs rammekonvensjon om klimaendring (Klimakonvensjonen) ble vedtatt i 1992, og utgjør rammeverket for internasjonalt klimasamarbeid. Konvensjonen er et redskap for å kartlegge utslipp av drivhusgasser, og har som mål å hindre farlige menneskeskapte klimaendringer. Klimakonvensjonen inneholder ikke tallfestede utslippsforpliktelser for de enkelte landene. Konkrete utslippsforpliktelser forhandles frem i tilleggsprotokoller.

Det er utarbeidet et omfattende klimaregime under konvensjonen siden avtalen trådte i kraft i 1994. Dette inkluderer utslippsforpliktelser og institusjoner som blant annet arbeider med klimatilpasning, finansiering av klimatiltak, markedsbaserte mekanismer, teknologioverføring og kapasitetsbygging. Forhandlingene under klimakonvensjonen styres av årlige partsmøter (COP). Under partsmøtene møtes klima- og miljøministre fra landene som har sluttet seg til konvensjonen, og forhandler på vegne av sine land.

FNs klimapanel (IPCC)

UN Climate Change Newsroom

Lima Climate Change Conference - December 2014

 

 

Til toppen