Aktiver Javascript i din nettleser for en bedre opplevelse på regjeringen.no

Kyotoprotokollen

Kyotoprotokollen er en folkerettslig og juridisk bindende internasjonal avtale under Klimakonvensjonen. Kyotoprotokollen ble utarbeidet under partsmøte i 1997 i Kyoto, og anses som den viktigste protokollen så langt.

Kyotoprotokollen inneholder et sett med differensierte forpliktelser for de ulike landene, og nedfeller tallfestede utslippsforpliktelser for de industrilandene som slutter seg til protokollen. De landene som har utslippsforpliktelser er listet i vedlegg 1 (annex 1). Kyotoprotokollen introduserer tre fleksible markedsmekanismer som landene kan benytte seg av for å innfri sine utslippsforpliktelser: Felles gjennomføring (Joint Implementation), Den Grønne Utviklingsmekanismen Clean Development Mechanism), og internasjonal handel med utslippskvoter (Emission Trading). Kyotoprotokollens første forpliktelsesperiode dekker årene fra 2008-2012.

Under Partsmøtet i Doha i 2012 ble det vedtatt en andre forpliktelsesperiode for Kyotoprotokollen (Kyoto2) som skal gjelde perioden 2013- 2020. Norge har sluttet seg til Kyoto 2.

Det øverste organet under Kyotoprotokollen er Partsmøtene under Kyotoprotokollen (Conference of the Parties serving as the Meeting of the Parties to the Kyoto Protocol – COP-MOP / CMP). Det er dette organet som gjør beslutninger under, og vedtar endringer i, Kyotoprotokollen. Partsmøtet avholdes én gang i året, samtidig med partskonferansen under Klimakonvensjonen.

Til toppen