Aktiver Javascript i din nettleser for en bedre opplevelse på regjeringen.no

Utslippskutt før 2020

Under FNs klimaforhandlinger i Durban i 2011 ble landene enige om å lansere et arbeidsprogram for å sikre høyere ambisjoner for landenes kutt i utslippene av klimagasser før 2020. Dette arbeidet pågår parallelt med forhandlingene om den nye klimaavtalen, og arbeidsprogrammet omtales som arbeidsstrøm 2.

Under dette arbeidsprogrammet går landene gjennom sektorer med høyt potensial for utslippskutt og mulige tiltak og virkemidler som kan utløse dette potensialet.

Partene til FNs klimakonvensjon anerkjenner behovet for økte ambisjoner og større utslippskutt før 2020. Landene anerkjenner videre at hvor store utslippskutt som kan realiseres i denne perioden også vil påvirke det mulige ambisjonsnivået for den nye klimaavtalen som skal gjelde fra 2020.

Teknisk eksamineringsprosess

En viktig del av arbeidsprogrammet er en teknisk eksamineringsprosess som ser på ulike sektorer med stort potensial for å redusere utslippene ytterligere. Denne tekniske eksamineringsprosessen skal støtte landenes arbeid med å identifisere muligheter for å kutte utslippene.

Under arbeidsprogrammet er det blant annet sett på tilgang til fornybar energi, energieffektivisering, utvikling av byområder, landsektoren, karbonfangst og -lagring (CCS) og andre klimagasser enn CO2 (med fokus på kortlevde klimadrivere).

Tekniske ekspertmøter

På hvert av disse områdene har det blitt gjennomført tekniske ekspertmøter. Ekspertmøtene organiseres under forhandlingsmøtene, og de skal bygge kunnskap om tilgjengelig teknologi som kan innføres i stor skala og slik bidra til å redusere utslippene. På disse møtene deles også erfaringer fra innføring av denne teknologien, og ekspertene ser på hvordan myndighetene kan legge til rette for en raskere innføring.

Flere representanter fra norsk næringsliv har vært invitert av sekretariatet til FNs klimakonvensjon for å dele sine erfaringer. Fra norsk side er det ansett som svært verdifullt at myndighetsrepresentanter og eksperter fra næringslivet, sivilsamfunn og akademia kan møtes og både dele erfaringer og identifisere barrierer for gjennomføring av utslippskutt.

Meny av muligheter

Resultatene av den tekniske eksamineringsprosessen, partenes innspill og de tekniske ekspertmøtene har blitt oppsummert av sekretariatet. Denne oppsummeringen oppdateres jevnlig. Målet er å tilby landene en meny av muligheter for å få forgang i arbeidet med å redusere utslippene.

Behov for å øke ambisjonene

FNs miljøprogram, UNEP, la i 2014 fram en Emissions Gap Report, som så på 2020-målene for utslippskutt som landene hadde meldt inn til FN og sammenholdt disse målene med hva som er nødvendig for å holde den globale oppvarmingen under to grader Celsius.Rapporten peker på at det er behov for ytterligere kutt i utslippene på 8 til 10 milliarder tonn CO2-ekvivalenter. Videre viser rapporten at det finnes et stort og uutnyttet potensial for å redusere utslippene til relativt lave kostnader.Den femte hovedrapporten fra FNs klimapanel (IPCC) bekreftet at det er et behov for umiddelbar handling for å lukke dette gapet.

Kontakt:

Christoffer Grønstad
[email protected]
901 18 286

 

Til toppen