Aktiver Javascript i din nettleser for en bedre opplevelse på regjeringen.no

Klima- og skoginitiativets ansatte

Klima- og skoginitiativet har ansatte både i Oslo og på Norges ambassader.

Klima- og skoginitiativets ansatte i Oslo:

Ledelsen

 • Andreas Dahl-Jørgensen og Per Fredrik Pharo leder sammen klima- og skoginitiativet. Andreas Dahl-Jørgensen er avdelingsdirektør, Per Fredrik Pharo er spesialrådgiver.
 • Ellen Bruzelius Backer er fagdirektør for miljøintegritet, og jobber med måling, rapportering og verifisering av klimagassutslipp fra skog, samt andre miljømessige aspekter i initiativets portefølje. Hun er også involvert i initiativets multilaterale programmer.
 • Ane Broch Graver er fagdirektør med ansvar for økonomistyring og forvaltning.
 • Mads Halfdan Lie er fagdirektør og har ansvar for Norges deltakelse i multilaterale programmer i FN og Verdensbanken.
 • Hege Ragnhildstveit er fagdirektør for utviklingspolitikk. Hun er også landansvarlig for samarbeidet med Indonesia og Guyana.

 Ansatte

 • Stig Traavik er spesialutsending for klima- og skoginitiativet.
 • Charlotte Petersen jobber med generell måling, rapportering og verifisering, spesielt knyttet til de multilaterale satsingene i FCPF karbonfondet og Biokarbonfondets ISFL.
 • Rannveig Formo har ansvar for innsatsen mot skogkriminalitet.
 • Leif John Fosse har ansvar for Sørøst-Asia utenom Indonesia, handelsavtaler, urfolk og sikringsmekanismer.
 • Elise Christensen har ansvar for samarbeidene med Colombia, Peru og Ecuador.
 • Jostein Lindland har ansvar for arbeidet i Sentral-Afrika og for samarbeidet med Eriopia.
 • Simon Rye har ansvaret for det interreligiøse initiativet for regnskog - Interfaith.
 • Arild Skedsmo Arild Skedsmo har ansvaret for oppfølging av skogpartnerskapet med Liberia. Han koordiner også arbeidet med offentlig-privat samarbeid for landbruksproduksjon uten avskoging.  Han dekker også arbeidet med skogrestaurering.
 • Vedis Vik har ansvar for oppfølging av skogsamarbeidet med Brasil .
 • Ane Marit Lid har ansvaret for oppfølging av skogsamarbeidet med Etiopia og Tanzania, og jobber også med forvaltning og etatsstyring.
 • Marianne Brusgaard jobber med forvaltning, det interreligiøse initiativet for regnskog, og koordinerer innsatsen for noen av samarbeidsavtalene til Klima- og skoginitiativet.
 • Celine Gaasrud jobber med privat sektor og markedsløsninger for REDD+.
 • Marte Sendstad har ansvaret for oppfølging av skogsamarbeidet med Guyana og arbeid med naturbaserte løsninger. Hun arbeider også med forberedelsene av FNs femte miljøforsamling (UNEA-5) og forberedelsene av et nytt rammeverk for naturmangfold under konvensjonen om biologisk mangfold.

Kommunikasjon

Spesialutsendinger for klima, og skog og miljø på ambassadene:

Addis-Abeba:

 • Tore Langhelle arbeider med Norges klima- og skogsamarbeid med Etiopia.

Bogotá:

Brasilia:

Dar-es-Salaam:

Jakarta:
Tre spesialutsendinger arbeider med klima og skog i Indonesia:

 • Øyvind Dahl leder dialogen med det indonesiske torvmyr-direktoratet og med privat sektor, og arbeider spesielt med avskogingsfrie verdikjeder.
 • Lisetta Trebbi leder dialogen med indonesiske myndigheter og dialogen med andre giverland.
 • Marianne Johansen arbeider med partnere i sivilsamfunn, partnere i Øst-Kalimantan og er ansvarlig for kommunikasjon og samfunnskontakt.

Kinshasa:

 • Hilde Dahl arbeider med Norges engasjement i Sentral-Afrika, spesielt gjennom Central African Forest Initiative (CAFI).

Lima

 

Til toppen