Klima- og skoginitiativets ansatte

Klima- og skoginitiativet har ansatte både i Oslo og på Norges ambassader.

Klima- og skoginitiativets ansatte i Oslo:

 

Spesialutsendinger for klima- og skog på ambassadene:

Addis-Abeba:

Bogotá:

Brasilia:

Dar-es-Salaam:

Hanoi:

  • Eirik Brun Sørlie arbeider med Norges klima- og skogsamarbeid med Vietnam og arbeider også med regnskog i Myanmar.

Jakarta:
Tre spesialutsendinger arbeider med klima og skog i Indonesia:

  • Lisetta Trebbi leder dialogen med indonesiske myndigheter og dialogen med andre giverland.
  • Øyvind Dahl leder dialogen med det indonesiske torvmyr-direktoratet og med privat sektor, og arbeider spesielt med avskogingsfrie verdikjeder.
  • Christoffer Grønstad leder dialogen med sivilsamfunnet i Indonesia, dialogen med partnere i Øst-Kalimantan og på Sumatra og ambassadens kommunikasjonsarbeid.

Kinshasa:

  • Hilde Dahl arbeider med Norges engasjement i Sentral-Afrika, spesielt gjennom Central African Forest Initiative (CAFI).

I permisjon:

  • Henrik Rasmussen Fliflet
  • Marte Nordseth