Klima- og skoginitiativets ansatte

Klima- og skoginitiativet har ansatte både i Oslo og på Norges ambassader.

Klima- og skoginitiativets ansatte i Oslo:

Ledelsen

 • Per Fredrik Ilsaas Pharo er klima- og skoginitiativets leder.
 • Andreas Dahl-Jørgensen er nestleder 
 • Ellen Bruzelius Backer er fagdirektør for miljøintegritet, og jobber med måling, rapportering og verifisering av klimagassutslipp fra skog, samt andre miljømessige aspekter i initiativets portefølje. Hun er også involvert i initiativets multilaterale programmer.
 • Ane Broch Graver er fagdirektør med ansvar for økonomistyring og forvaltning.
 • Mads Halfdan Lie er fagdirektør og har ansvar for Norges deltakelse i multilaterale programmer i FN og Verdensbanken.
 • Hege Ragnhildstveit er fagdirektør for utviklingspolitikk. Hun er også landansvarlig for samarbeidet med Indonesia og Guyana.

 Ansatte

 • Henrik Rasmussen Fliflet jobber med måling, rapportering og verifisering av klimagassutslipp fra skog, og særlig teknologiske løsninger som bruk av satellitter. Han har løpende kontakt med relevante fagmiljøer. Han dekker også initiativets arbeid på skogrestaurering.
 • Charlotte Petersen jobber med generell måling, rapportering og verifisering, spesielt knyttet til de multilaterale satsingene i FCPF karbonfondet og Biokarbonfondets ISFL.
 • Frida Linnea Skjaraasen jobber med skogkriminalitet.
 • Leif John Fosse har ansvar for Sørøst-Asia utenom Indonesia, handelsavtaler, urfolk og sikringsmekanismer.
 • Lívia Costa Kramer har ansvar for samarbeidene med Brasil og Tanzania.
 • Ane Marit Lid har ansvaret for samarbeidet med Etiopia og New Climate Economy.
 • Jostein Lindland har ansvar for arbeidet i Sentral-Afrika.
 • Simon Rye er fagdirektør og utviklingspolitisk nestleder.
 • Arild Skedsmo Arild Skedsmo har ansvaret for oppfølging av skogpartnerskapet med Liberia. Han koordiner også arbeidet med offentlig-privat samarbeid for landbruksproduksjon uten avskoging.
 • Gry Asp Solstad jobber med internasjonalt næringsliv, avskogingsfrie forsyningskjeder, Tropical Forest Alliance 2020 og offentlige innkjøp.
 • Vedis Vik jobber med privat sektor og skog i Det grønne klimafondet.

Kommunikasjon

Spesialutsendinger for klima, og skog og miljø på ambassadene:

Addis-Abeba:

Bogotá:

Brasilia:

Dar-es-Salaam:

Jakarta:
Tre spesialutsendinger arbeider med klima og skog i Indonesia:

 • Øyvind Dahl leder dialogen med det indonesiske torvmyr-direktoratet og med privat sektor, og arbeider spesielt med avskogingsfrie verdikjeder.
 • Christoffer Grønstad leder dialogen med sivilsamfunnet i Indonesia, dialogen med partnere i Øst-Kalimantan og på Sumatra og ambassadens kommunikasjonsarbeid.
 • Lisetta Trebbi leder dialogen med indonesiske myndigheter og dialogen med andre giverland.

Kinshasa:

 • Hilde Dahl arbeider med Norges engasjement i Sentral-Afrika, spesielt gjennom Central African Forest Initiative (CAFI).

 

Til toppen