Aktiver Javascript i din nettleser for en bedre opplevelse på regjeringen.no

Klima, fattigdom og utvikling

Klimaendringene vil med stor sannsynlighet skape negative endringer i livsvilkår for store deler av verdens befolkning, og kan komme til å underminere resultatene av årtier med utviklingssamarbeid. I global målestokk er ambisiøse klima- og utviklingstiltak nødvendige sider av samme sak. Derfor integrerer klima- og skogsatsingen utviklingsaspekter i det globale REDD+ arbeidet.

Klimaendringene vil med stor sannsynlighet skape negative endringer i livsvilkår for store deler av verdens befolkning, og kan komme til å underminere resultatene av årtier med utviklingssamarbeid, spesielt på landsbygda i fattige land. Mennesker i fattige samfunn med lav tålegrense for raske endringer i omgivelsene er mest utsatt. Mens et stabilt klima virker befordrende på utvikling vil et ustabilt og gradvis varmere klima gjøre livet på den jordbruksavhengige landsbygda i fattige land vanskeligere. Det samme gjelder samfunn langs mange av verdens kyster, der stigende havnivå vil true menneskenes livsgrunnlag og boområder.

De økonomiske konsekvensene av klimaendringene vil også kunne skape og påskynde sosial uro og konflikter i ressursfattige land og skape utfordringer for styresett og demokrati, spesielt i sårbare stater. På et globalt og regionalt nivå kan klimaendringene skape sikkerhetspolitiske utfordringer. Samlet vil en stadig forverret klimakrise endre forutsetningene for utviklingspolitikken i negativ retning. 

Gjennom en målrettet og klimasensitiv utviklingspolitikk kan vi både bidra til å redusere utslippene av klimagasser og samtidig bidra til utviklingslands evne til å håndtere uunngåelige klimaendringer. Bistand til utvikling av strategier og virkemidler for grønn vekst, blant annet i samarbeid med privat sektor, er ett eksempel. Bistand til utvikling av kapasitet til å produsere ren energi og reduserte utslipp av klimagasser fra jordbruk og avskoging er annet.

Fremgang i arbeidet med å redusere avskoging og skogdegradering i fattige land forutsetter at klima- og utviklingspolitikken sees i sammenheng – at det skapes samvirkning mellom klima- og utviklingstiltak, som for eksempel innsatser for bedre styresett i skogsektoren. Ikke bare er potensialet og gevinstene ved samvirkninger mellom klima- og utviklingstiltak store. I global målestokk er ambisiøse klima- og utviklingstiltak nødvendige sider av samme sak. Derfor integrerer klima- og skogsatsingen utviklingsaspekter i det globale REDD+ arbeidet.

 

Klima og skogsatsingens partnerskap med store skogland som Brasil, Etiopia, Indonesia og Guyana - og nå også Liberia og Peru – der norsk støtte skal virke katalytisk for endringer i styresett og naturressursforvaltning, har vært nyskapende i utviklingspolitisk sammenheng. At samarbeidet er resultatbasert betyr at landene får utbetalt midler dersom de leverer på sine forpliktelser. Resultatene måles fortrinnsvis i verifiserte utslippsreduksjoner, men også i gjennomførte tiltak som politiske reformer.

Til toppen