Rapporter, informasjonsmateriell og lenker

Her finner du rapporter og linker til nettsider om regnskog og REDD+, og rapportene fra følgeevalueringen av klima- og skogsatsingen.

Finner du ikke det du leter etter? Kontakt oss på  skogprosjektet@md.dep.no.


Bakgrunn:   

 

Bilder og video 

 

Nyttige nettsider:

På disse sidene kan du finne mer bakgrunnsinformasjon om tropiske skoger og REDD+.
NB! Innholdet representerer ikke nødvendigvis den norske regjeringens syn.  

 

Evaluering av klima- og skogsatsingen:

2014:

2013:

2012:

2011:

 

Rapporter

2009:


2008:

2006: