Ny stortingsmelding om kulturminnepolitikken

Regjeringen har startet arbeidet med ny stortingsmelding om kulturminnepolitikken. Meldingen vil være grunnlag for en diskusjon i Stortinget om framtidens kulturminneforvaltning og dens betydning for samfunnet. I meldingen vil regjeringen også legge fram forslag til nye nasjonale mål på kulturminnefeltet. Meldingen om kulturmiljøpolitikken ble lagt fram 17. april 2020 og ble behandlet i Stortinget 15. juni 2020.

Kjølberg fyr

Ny stortingsmelding om kulturminnepolitikken

Kulturminnepolitikken er en integrert del av en moderne klima- og miljøpolitikk og har betydning for hele samfunnet. Les mer om arbeidet framover her.

iStock

Slik bidrar du med skriftlige innspill

Departementet inviterer alle til å bidra med skriftlige innspill til arbeidet med kulturminnemeldingen. Fristen for sende inn innspill er 1. februar 2019.

Aktuelt nå

Invitasjon:

Innspillsrunder om kulturminnepolitikken

Regjeringen har startet arbeidet med ny melding om kulturminnepolitikken. Klima- og miljødepartementet inviterer til innspillsmøter vinteren 2018/2019.

Innspill:

Mottatte innspill til kulturminnemeldingen

Vi takker for mange innspill og stort engasjement. Innspillene er lagt ut her fortløpende.

Til toppen