Innspillsmøte i Oslo

I forbindelse med arbeidet med ny melding om kulturminnepolitikken vil det bli arrangert et innspillsmøte i Oslo.

Tidspunkt: Torsdag 24. januar 2019 kl. 10-13

Sted: Klima- og miljødepartementet, Kongensgt. 20, Oslo – Google maps

Foreløpig program:

  • Åpning og velkomst
  • Innledning ved statsråd Ola Elvestuen
  • Innspill (forhåndsinnmeldte innlegg)
  • Avslutning

Påmelding til kld.servicetorg@kld.dep.no innen 14. januar 2018

(OBS. Innspillsmøtet i Oslo er nå fulltegnet)

I påmeldingen må det framgå:

  1. hvilket innspillsmøte man ønsker å delta på (Lillehammer, Førde, Tromø eller Oslo)
  2. om man ønsker å holde et innlegg
  3. eget navn og evt. hvem man representerer/organisasjonstilknytning
  4. opplysninger om evt. allergier

Det legges opp til korte innspill på maks 5 minutter (det tas forbehold om at taletiden kan bli redusert ved mange innmeldte innlegg).

Vi ber om at innlegg som holdes på innspillsmøtene også sendes inn skriftlig i etterkant, innen fristen 1. februar 2019.