Aktiver Javascript i din nettleser for en bedre opplevelse på regjeringen.no

Om meldingsarbeidet

Regjeringen har startet arbeidet med ny stortingsmelding om kulturminnepolitikken. Meldingen skal etter planen legges fram for Stortinget våren 2020.

Regjeringen ønsker å bruke meldingsarbeidet til å skape større oppmerksomheten og debatt om kulturminnepolitikken. Kulturminnepolitikken er en integrert del av en moderne klima- og miljøpolitikk og har betydning for hele samfunnet. Meldingen skal belyse hvordan kulturminner, kulturmiljøer og landskap er viktige ressurser for samfunnet i dag og hvordan de kan bidra framover, både i et miljømessig, kulturelt, sosialt og økonomisk perspektiv.

Kulturminnepolitikk er ikke noe som kun angår de spesielt interesserte. Kulturminner og kulturmiljøer finnes overalt i hverdagslandskapet som omgir oss, de tilhører alle og angår alle. I en framtidsrettet kulturminnepolitikk er det derfor sentralt å legge til rette for at alle kan ha mulighet til å engasjere seg og ta ansvar for kulturminner, kulturmiljøer og landskap.

Meldingen skal bygge videre på rammene som ble lagt for gjeldende kulturminnepolitikk i St.meld. nr. 16 (2004-2005) Leve med kulturminner. I dag står samfunnet i tillegg overfor en del nye utfordringer som også berører kulturminner, kulturmiljøer og landskap. Dette gjelder blant annet klimaendringer, urbanisering, demografiske endringer og en stadig økende digitalisering. I en verden med store demografiske endringer, både nasjonalt og på tvers av landegrenser, er kulturarven med på å styrke dialog, tilhørighet og identitet, samtidig som det gir grunnlag for kunnskap og opplevelser. I en virkelighet der klimaendringer er vår tids største utfordring må ressurseffektivisering og gjenbruk være bærende prinsipper i framtidens kulturminnepolitikk. Samfunnsøkonomiske realiteter og nye forvaltningsstrukturer vil også legge viktige føringer for kulturminnepolitikken i de neste tiårene.

I perioden fram til 1. februar 2019 ønsker regjerningen innspill til meldingsarbeidet.

Til toppen