Besøkssentre for natur

Besøkssentre for natur og verdensarv skal formidle kunnskap om et tema eller område. De skal bidra til å gi forståelse for vern, og inpirere til å besøke natur- og kulturminner.

Hvorfor har vi besøkssentre?

Hovedoppgaven til besøkssentrene er å gi informasjon om den lokale naturen eller tema, kulturminner og verdensarvverdier. De formidler kunnskap om både nasjonale og internasjonale vernede områder og inspirerer til å bruke naturen på en måte som naturen tåler. Du kan få turforslag, tips til hvor du kan gå på tur, fiske og jakte, og du kan lære mye om området du er i. Noen av sentrene har ansatte naturveiledere som organiserer turer og utvikler og holder ulike undervisningsopplegg.

Hilke typer besøkssentre har vi?

I Norge er det 34 autoriserte besøkssentre fordelt på følgende temaer

  • Besøkssenter nasjonalpark
  • Besøkssenter våtmark
  • Besøkssenter rovdyr
  • Besøkssenter villrein
  • Besøkssenter verdensarv

Les mer om disse på Miljødirektoratets nettsider om besøkssentre.