Forsiden

Besøkssentre for natur

Besøkssentre for natur og verdensarv formidler kunnskap om et tema eller område. De skal bidra til å gi forståelse for vern, og inspirere til å besøke natur- og kulturminner.

Hvorfor har vi besøkssentre?

Hovedoppgaven til besøkssentrene er å gi informasjon om den lokale naturen eller kulturmiljøet. Sentrene skal

 • formidle kunnskap om verneområder nasjonalt og internasjonalt, og øke forståelsen for vern
 • gi naturveiledning og/eller kulturmiljøformidling
 • gi turforslag og tips til hvor du kan utøve ulike former for friluftsliv
 • øke besøkendes kunnskap om natur, naturmangfold, klimaendringer og kulturmiljø
 • inspirere til bærekraftig bruk av naturen og kulturmiljøet, og gi turforslag og tips til hvor besøkende kan utøve ulike former for friluftsliv

Hvilke typer besøkssentre har vi?

I Norge er det 36 autoriserte besøkssentre fordelt på følgende temaer

 • Besøkssenter nasjonalpark
 • Besøkssenter våtmark
 • Besøkssenter rovdyr
 • Besøkssenter villrein
 • Besøkssenter verdensarv
 • Besøkssenter Oslofjorden
 • Besøkssenter skog* (utlysning av autorisasjon for dette besøkssenteret har søknadsfrist 21. oktober 2022) 

Mer om besøkssentre (Miljødirektoratet)