Bærekraftige byer og sterke distrikter

Regjeringen har startet arbeidet med en ny stortingsmelding for bærekraftige byer og sterke distrikter.

Ny by- og distriktspolitikk

En ny stortingsmeldingen skal forme ny politikk for bærekraftige byer og sterke distrikter. Byer og distrikter har ofte blitt sett på som motsetninger, mens muligheten ligger i samspillet mellom dem.

Bærekraftige byer og sterke distrikter

Kom med innspill til stortingsmeldingen om bærekraftige byer og sterke distrikter som er under utarbeiding. Her finner du også alle innspillene vi har mottatt.

Kalender

Kalenderen gir en oversikt over hvor arbeidet med stortingsmeldingen om om bærekraftige byer og sterke distrikter er presentert, samt hvor det er avholdt og planlagt innspillsmøter. Listen oppdateres fortløpende.

Aktuelt nå

Nett-tv

Se sendingen her

Regjeringen vil skape levende byer og distrikter i hele landet

17.02.2017: – Lenge har den offentlige debatten vært preget av at by settes opp mot land. Det mener jeg er et feilspor. Vi trenger både bærekraftige byer og sterke distrikter for å trygge fremtidens velferd, sier kommunal- og moderniseringsminister Jan Tore Sanner.