Innspillsmøter og presentasjoner

Kalenderen gir en oversikt over hvor arbeidet med stortingsmeldingen om om bærekraftige byer og sterke distrikter er presentert, samt hvor det er avholdt og planlagt innspillsmøter. Listen oppdateres fortløpende.

Kommende arrangementer

 

Gjennomførte arrangementer

31. mai:

Innspillsmøte i Stavanger. Tema: Omstilling, omstillingsevne og hvordan det offentlige kan bidra til fornyet vekst i regionen. Les mer om møtet.

17. mars: 

Innspillsmøte i Henningsvær. Tema: Hvordan legge til rette for bærekraftig næringsutvikling i Nord-Norge? Les mer om møtet.

12. februar:

Innspillsmøte på MESH i Oslo.

19. januar 2016:

Innspillsmøte i Arendal. Tema: Grønt skifte i kommunene, bærekraftig areal- og transportplanlegging. Les mer om møtet.

10. desember 2015:

Innspillsmøte i Ålesund om blå næringer, omstilling og samspill mellom byene og mellom by og omland. Les mer om møtet.

7. og 8. desember 2015: 
Presentasjon av arbeidet med meldingen på Fylkesmannsmøtet; nettverkssamling for regional planlegging.

18.november 2015:
Presentasjon av meldingsarbeidet på Vekstkonferanse i Porsgrunn.

17.november 2015: 
Innspillsmøte på Hønefoss om bo- og arbeidsmarkedsregioner, tilgang på kvalifisert arbeidskraft og utvikling av attraktive bymiljø. Les mer om møtet.

16. november 2015: 
Innspillsmøte med de største byene. Møte arrangeres i forbindelse med Bykonferansen for Plansatsing mot store byer på Litteraturhuset i Oslo. Les mer om møtet.

12. november 2015: 
Arbeidet med meldingen ble presentert i Regionalsjefkollegiet til Kommunenes Sentralforbund.

10.november 2015: 
Statsråd Jan Tore Sanner omtalte arbeidet med stortingsmeldingen da han snakket om kommunereformen på et møte hos fylkesmannen i Nord-Trøndelag.

21. oktober 2015:
Presentasjon av meldingsarbeidet for Storbynettverket til Kommunenes Sentralforbund.

13. oktober:
Meldingsarbeidet ble presentert på sentrumskonferansen i Stavanger.
Les statssekretær Per Willy Amundsens tale

29.september 2015
Innspillsmøte Pellestov, Hafjell i Øyer kommune. Les mer om møtet.

2. september 2015:
Presentasjon av meldingsarbeidet for Byregionprogrammet.