Innspillsmøte i Ålesund

Statsråd Jan Tore Sanner inviterte sentrale samfunnsaktører på Sunnmøre til et innspillsmøte på Klippfiskakademiet i Ålesund 10. desember 2015.

Hovedbegrunnelsen for en felles melding til Stortinget om byer og distrikter er at departementet vil legge grunnlag for samspill og ikke konflikt mellom byer og distrikter, understreket Sanner. Det er samspillet som gir utvikling.  Statsråden understreket at man på Sunnmøre var gode på samspill og det var derfor naturlig å legge et innspillsmøte hit.

Etter Sanners innledning var det korte innspill til meldingsarbeidet både fra ordførere, fylkesordfører, næringslivsledere og skoleledere fra regionen.

Sanner oppsummerte møtet med at han satte pris på løsningsorienteringen som var i regionen. Han understreket at departementet hadde fått spennende innspill spesielt om koblingen offentlig, privat og akademia.

Innspill / presentasjoner: