Innspillsmøte i Arendal

Kommunal- og moderniseringsminister Jan Tore Sanner fikk innspill til stortingsmeldingen om bærekraftige byer og sterke distrikter på Klimakonferansen i Arendal 19. januar.

Innspill / presentasjoner: