Innspillsmøte i Henningsvær

Statsråd Jan Tore Sanner inviterte sentrale nærings- og samfunnsaktører i Nord-Norge til et innspillsmøte i Henningsvær 17. mars 2016.

Nord-Norge har noen fantastiske ressurser som skaper vekst og utvikling. Noe av nøkkelen til fremgang er at vi har flere bein å stå på. Bærekraft har en økonomisk, sosial og klimamessig side. Alle disse tre må være med når vi skal rigge oss for fremtiden. Statsråden inviterte til en diskusjon av hvordan lokale og regionale myndigheter kan bidra til videre vekst i regionen.

På møtet deltok gründere, reiselivsaktører, sjømatnæringen med flere. 

Innspill / presentasjoner: