Innspillsmøte i Stavanger

Kommunal- og moderniseringsminister Jan Tore Sanner fikk innspill til stortingsmeldingen om bærekraftige byer og sterke distrikter på innspillsmøte i Stavanger 31. mai.

Statsråden inviterte til en diskusjon om omstilling, omstillingsevne og hvordan det offentlige kan bidra til fornyet vekst i regionen.

Innspill/presentasjoner: