Innspillsmøte i Vadsø

Kommunal- og moderniseringsminister Jan Tore Sanner fikk innspill til stortingsmeldingen om bærekraftige byer og sterke distrikter fra aktører i Øst-Finnmark.

Deltakerne snakket blant annet om hvordan vi kan stimulere til mer lokale verdikjeder og næringsutvikling i regionen, og hvordan vi kan legge til rette for økt ressursutnyttelse og langsiktig omstillingsevne i nord. 

Innspill/presentasjoner: