Innspillsmøte på Hønefoss

Tirsdag 17. november inviterte statsråd Jan Tore Sanner sentrale aktører i Ringeriksregionen til innspillsmøte for å diskutere bærekraftig byutvikling i et regionalt perspektiv.

Deltakerne inkluderte ordførere fra Hole, Jevnaker og Ringerike kommune, Ringerike Utvikling, Innovasjon Norge og NHO regionalt, samt Buskerud fylkeskommune og Høgskolen i Buskerud og Vestfold. Næringslivet var også representert ved Andritz Hydro og Ola Tronrud AS, og Kartverket var vertskap.

Innspillene støttet generelt opp om innretningen på meldingen, særlig fokuset på samspillet i og mellom regioner, og mellom by og distrikt. Samspillet mellom utdanning og næringsliv var et gjennomgående tema.

Innspill / presentasjoner: