Innspillsmøte på Litteraturhuset i Oslo

Kommunal- og moderniseringsminister Jan Tore Sanner inviterte 16. november de største byene til å komme med innspill til den nye stortingsmeldingen i forbindelse med en bykonferanse på Litteraturhuset i Oslo.

Politisk ledelse fra Oslo, Bergen, Trondheim, Kristiansand, Stavanger og Tromsø satt sammen med Akershus fylkeskommune og Lyse AS og ga et bredt bilde av byenes behov og ansvar for bærekraftig byutvikling og sterke distrikter. De var både opptatt av byenes handlingsrom og av regionalt samarbeid, særlig i deres arbeid for å styrke handelen i sentrum, legge til rette for ti-minuttersbyen, smart byutvikling og en samordnet bolig-, areal og transportutvikling som bidrar til kutt i klimagassutslippene.

Innspill / presentasjoner:

Se også: