Attraktiv by - Statens pris for bærekraftig by- og stedsutvikling

Attraktiv by - Statens pris for bærekraftig by- og stedsutvikling skal belønne planlegging og gjennomføring av bærekraftig by- og stedsutvikling med høy kvalitet. Alle tre dimensjoner ved bærekraftsbegrepet skal tillegges vekt; økonomisk, sosialt, miljømessig.

Juryen for prisen attraktiv by

Oppstart for Attraktiv by 2020

Hva er Norges mest attraktive by i 2020? Juryleder Alexandria Algard og resten av juryen forbereder seg på oppstart i midten av februar. Kanskje du allerede nå kan begynne å tenke på hvilket sted eller by som fortjener prisen i år?

""

Statutter

Statens pris for bærekraftig by- og stedsutvikling, skal belønne planlegging og gjennomføring av bærekraftig by- og stedsutvikling med høy kvalitet.

Til toppen