Attraktiv by - Statens pris for bærekraftig by- og stedsutvikling

Attraktiv by - Statens pris for bærekraftig by- og stedsutvikling skal belønne planlegging og gjennomføring av bærekraftig by- og stedsutvikling med høy kvalitet. Alle tre dimensjoner ved bærekraftsbegrepet skal tillegges vekt; økonomisk, sosialt, miljømessig.

""

Stem her

Er byen eller stedet du bor Norges mest attraktive? Send inn forslag til hvem som fortjener prisen

Juryen for prisen attraktiv by

Oppstart for Attraktiv by 2020

Hva er Norges mest attraktive by i 2020? Juryleder Alexandria Algard og resten av juryen forbereder seg på oppstart i midten av februar. Kanskje du allerede nå kan begynne å tenke på hvilket sted eller by som fortjener prisen i år?

""

Statutter

Statens pris for bærekraftig by- og stedsutvikling, skal belønne planlegging og gjennomføring av bærekraftig by- og stedsutvikling med høy kvalitet.

Til toppen