Attraktiv by - Statens pris for bærekraftig by- og stedsutvikling

Publisert under: Regjeringen Solberg

Utgiver: Kommunal- og moderniseringsdepartementet

Attraktiv by - Statens pris for bærekraftig by- og stedsutvikling skal belønne planlegging og gjennomføring av bærekraftig by- og stedsutvikling med høy kvalitet. Alle tre dimensjoner ved bærekraftsbegrepet skal tillegges vekt; økonomisk, sosialt, miljømessig.

Hva gjør din by attraktiv?

– Vi må bygge byer der folk kan bo, arbeide og reise klimavennlig. Med prisen for Attraktiv by ønsker vi å løfte frem gode eksempler som kan inspirere andre, sier kommunal- og moderniseringsminister Jan Tore Sanner.

Om prisen

Kåringen skal bidra til å løfte frem gode og inspirerende forbilder.

Juryen

Juryen består av Erling Dokk Holm, Peter Butenschøn, Heidi Ramsvik, Ulrika Staugaard, Elisabeth Sjo Jespersen og Michael Fuller-Gee.