Attraktiv by - Statens pris for bærekraftig by- og stedsutvikling

Attraktiv by - Statens pris for bærekraftig by- og stedsutvikling skal belønne planlegging og gjennomføring av bærekraftig by- og stedsutvikling med høy kvalitet. Alle tre dimensjoner ved bærekraftsbegrepet skal tillegges vekt; økonomisk, sosialt, miljømessig.

Juryen for prisen attraktiv by

Hamar, Porsgrunn og Straumen finalister til Attraktiv by-prisen 2020

Hamar, Porsgrunn og tettstedet Straumen i Inderøy kommune i Trøndelag konkurrerer om å bli Norges mest attraktive by i 2020. Felles for årets finalister er at dette er mindre byer og steder som legger til rette for bærekraftig utvikling gjennom å skape attraktive og levende sentrum.

""

Statutter

Statens pris for bærekraftig by- og stedsutvikling, skal belønne planlegging og gjennomføring av bærekraftig by- og stedsutvikling med høy kvalitet.