Attraktiv by - Statens pris for bærekraftig by- og stedsutvikling

Attraktiv by - Statens pris for bærekraftig by- og stedsutvikling skal belønne planlegging og gjennomføring av bærekraftig by- og stedsutvikling med høy kvalitet. Alle tre dimensjoner ved bærekraftsbegrepet skal tillegges vekt; økonomisk, sosialt, miljømessig.

""

Skien og Porsgrunn er Norges mest attraktive byer

Tvillingbyene Skien og Porsgrunn får Attraktiv by-prisen 2021 for felles innsats og samarbeid om å snu tap av industriarbeidsplasser til en positiv og bærekraftig byutvikling i Grenlandsområdet.

Juryen for prisen attraktiv by

Attraktiv by 2021

Hva er Norges mest attraktive sted i 2021? Juryleder Alexandria Algard og resten av juryen forbereder seg på å ta imot nominasjonene som kommer inn. Kanskje du allerede nå har tenkt på hvilket sted eller by som fortjener prisen i år?

Digitaliseringsminister Nikolai Astrup

Regjeringen vil løfte frem Norges mest attraktive by eller tettsted

Statens pris for bærekraftig by- og stedsutvikling, skal belønne planlegging og gjennomføring av bærekraftig by- og stedsutvikling med høy kvalitet.