Attraktiv by - Statens pris for bærekraftig by- og stedsutvikling

Attraktiv by - Statens pris for bærekraftig by- og stedsutvikling skal belønne planlegging og gjennomføring av bærekraftig by- og stedsutvikling med høy kvalitet. Alle tre dimensjoner ved bærekraftsbegrepet skal tillegges vekt; økonomisk, sosialt, miljømessig.

""

Statutter

Statens pris for bærekraftig by- og stedsutvikling, skal belønne planlegging og gjennomføring av bærekraftig by- og stedsutvikling med høy kvalitet.

Juryen for prisen Attraktiv by

Juryen

Juryen for perioden 2019-2022 består av Alexandria Algard, Edel Eikeseth, Heidi Ramsvik, Michael Fuller-Gee, Sverre Landmark, Navid Navid.

""

Juryvurdering Attraktiv by 2019

Juryen for attraktiv by for 2019, som er statens pris for bærekraftig byutvikling, har fattet sin beslutning: Årets pris går til Bergen.

Aktuelt nå

Bergen er Norges mest attraktive by 2019

03.06.2019: Bergen er kåret til årets mest attraktive by! Juryen mener Bergen har tatt modige og nytenkende grep for å styre byutviklingen på en bærekraftig måte. Byen viser hvordan byutvikling også er samfunnsutvikling – og er et forbilde for andre.

Moss, Voss og Bergen finalister til Attraktiv by-prisen 2019

25.04.2019: Bergen, Moss og Voss konkurrerer om å bli Norges mest attraktive by i 2019. Årets tre finalister kjennetegnes av å ha gått gjennom store endringer og er forbilder for en god og fremtidsrettet utvikling.

Til toppen