Attraktive nordiske byer og byregioner (2017-2019)

18 små og mellomstore byer fra hele Norden deltok i formannskapsprosjektet "Attraktive byer. Grønn omstilling og konkurransekraft i nordiske byregioner. Byer som ramme for gode liv for alle". Prosjektet var et av flere initiativ fra Nordisk ministerråd for å fremme nordisk konkurransekraft, grønn omstilling, overgang til lavutslippssamfunnet, integrering og gode vilkår for folkehelse.

gatebilde Ystad

Attraktive nordiske byer og byregioner

18 små og mellomstore nordiske byer har deltatt i arbeidet. Her finner du informasjon om hvordan de har jobbet, kartlegging av bymessige kvaliteter, metodeutvikling, konkrete prosjekter fra alle byene og en felles nordisk strategi for bærekraftig utvikling av byer og byregioner.

ystad havn

Attractive Nordic towns and regions

Eighteen small and medium-sized Nordic towns have participated in the project Attractive Nordic Towns. Here you will find information on working methods, mapping of urban qualities, projects from each town and a common Nordic strategy for sustainable development of towns and urban regions.