Attraktive nordiske byer og byregioner

Under den norske formannskapsperioden for Nordisk ministerråd i 2017 var "Norden i omstilling" et særlig satsingsområde. Formannskapsprosjektet "Attraktive byer. Grønn omstilling og konkurransekraft i nordiske byregioner. Byer som ramme for gode liv for alle", er et av flere initiativ for å fremme nordisk konkurransekraft, grønn omstilling, overgang til lavutslippssamfunnet, integrering og gode vilkår for folkehelse.

gatebilde Ystad

Om Attraktive nordiske byer

Hvordan kan byer og deres omland kan utvikle sin attraktivitet ved å sikre et godt og inkluderende bymiljø som er økonomisk, miljømessig og sosialt bærekraftig? Prosjektet "Attraktive byer" løfter FNs bærekraftmål ned til planleggere og samfunnsutviklere i små og mellomstore nordiske byer.

Narvik

Byene som er med i Attraktive nordiske byer

18 små og mellomstore byer deltar i prosjektet. Her finner du rapporter fra arbeidet som pågår i byene samt Swecos samling av indikatorer og metoder for en lokal tilnærming til FNs bærekraftmål.

ystad havn

Attractive Nordic towns and regions

Urbanisation is one of the key challenges the Nordic region faces in its transition to a green economy. A project on green transition and competitiveness in Nordic urban regions will help to make Nordic towns and cities part of the solution to environmental and climate challenges.

Aktuelt nå

Kontakt

Planavdelingen

Telefon: 22 24 59 01/02
Adresse: Postboks 8112 Dep., 0032 Oslo
Besøksadresse: Akersgt. 59, Oslo

Til toppen