Aktiver Javascript i din nettleser for en bedre opplevelse på regjeringen.no

Hva skjer i attraktive nordiske byer?

Nyheter og arrangementer i prosjektet attraktive nordiske byer.

Oktober 2019

Attraktive nordiske byer - avsluttende konferanse i Borgarnes, Akranes og Mosfellsbær på Island 17. - 18. oktober 2019

Alle de deltakende byene vil møtes for siste gang i oktober. Siden Island leder Nordisk Ministerråd i år, var dette den naturlige destinasjonen. På konferansen blir alle resultater så langt fra arbeidsgruppene presentert, sammen med den endelige versjonen av den nordiske strategien for bærekraftig utvikling fra Sweco. I tillegg har vi utfordret Distriktssenteret til å hjelpe oss med å identifisere styringsutfordringer knyttet til gjennomføringen av enkeltprosjektene.

Presentasjoner fra avsluttende konferanse i Borgarnes, Akranes og Mosfellsbær på Island 17. - 18. oktober 2019

Program for Attractive Nordic Towns - Final Conference in Borgarnes, Akranes and Mosfellsbær on Iceland 17-18 October, 2019 (pdf)

Rapport om indikatorer for bærekraftig utvikling i små og mellomstore nordiske byer

Sweco leverte sin første delrapport ved årsskiftet 2018/2019. Rapporten foreslår et utvalg av 30 indikatorer for bærekraftig utvikling i små og mellomstore nordiske byer. Indikatorene er valgt ut fra det de 18 deltakerbyene har trukket frem som særlig viktige tema å jobbe med, som liveability, attraktive sentrumsområder, mobbbilitet, barn og ungdom, arbeidsplasser, involvering og medvirkning.

Suggested indicators and toolbox for attractive and sustainable nordic towns and regions (pdf)

Midtveiskonferanse i Ystad, 28-29.november

Presentasjoner fra Midtveiskonferanse i Ystad, 28-29. november
Program (pdf)

Juni 2018

16.mai 2018 leverte byene felles handlingsplaner med konkrete tiltak for grønn omstilling og implementering av FNs bærekraftmål i en nordisk kontekst. Handlingsplanene ble godkjent i styringsgruppemøte 8.juni.

Sammendrag av handlingsplaner for bygruppene og lenke til handlingsplanene ligger på egen side.

  • Gruppe 1: Lund, Hamar, Vasa og Viborg
  • Gruppe 2: Høfn, Narvik, Sønderborg og Ystad
  • Gruppe 3: Middelfart, Salo, Akranes, Växjö
  • Gruppe 4: Fljótsdalshérað, Mosfellsbær, Pori, Steinkjer, Verdal, Levanger

April 2018 - plenumsmøte i Viborg

12-13. april møttes alle deltakerbyene i Attraktive nordiske byer, til fellesmøte i den danske byen Viborg. Hensikten med møtet var en gjennomgang av gruppenes handlingsplaner og utviklingsprosjekt, samt en første workshop med konsulenten for innsamling av indikatorer og forarbeidet til en felles nordisk strategi for bærekreftig byutvikling. I tillegg fikk deltakerne innblikk i jysk by og tettstedsutvikling, sentrumsutvikling og nyetableringer.

Handlingsplanene er under utarbeidelse og behandles i styringsgruppa 8. juni. 

Nettsidene til Viborg kommune

Gruppen samlet på trappen til Viborg rådhus
Gruppen samlet på trappen til Viborg rådhus. Växjö var ikke til stede da bildet ble tatt. 

Januar 2018 - tildeling av konsulentoppdrag

Sweco er tildelt oppdraget med kartlegging, utvikling og anvendelse av metoder for å måle bymessig kvalitet og bærekraft, samt utarbeidelse av en felles nordisk strategi. Prosjektteamet består av Hans Kristian Ryttersveen (Sweco Oslo), Teresia Sibo (Sweco Stockholm) og Ulf Johansson (Sweco Stockholm).

November 2017 - deltakelse på Nordregio Forum

29-30 november ble Nordregio Forum avholdt i Oslo. Innherredbyen, Vasa, Mosfellsbær og Hornafjørdur deltok i en egen parallellsesjon. Hensikten var å belyse noen av de utfordringene små og mellomstore byer står ovenfor, samt vise at de er en viktig del av en videre bærekraftig utvikling i Norden. Presentasjoner fra InnherredbyenVasaMosfellsbær og Fljótsdalshérað (pdf).

November 2017 - kunngjøring av konkurranse,

November 2017 - deltakelse på COP23 

11. november deltok Hamar, Ystad, Växjö og Levanger i en halvannen times workshop i den nordiske paviljongen under klimatoppmøtet i Bonn (COP23). Oppsummering COP23 (pdf). Denne videoen ble laget i forkant What is Attractive Nordic Towns? (vimeo.com)

September 2017 - kick off seminar for formannskapsprosjektet i Oslo

Til toppen