Brukerundersøkelse om KMDs temasider om by- og stedsutvikling og nettstedet stedsutvikling.no

Vi ønsker dine innspill for å gjøre Kommunal- og moderniseringsdepartementets (KMD) temasider om by- og stedsutvikling og stedsutvikling.no mer relevante for deg.

Vi håper derfor du vil bruke fem minutter på å svare på 10 kjappe spørsmål om våre nettsider.

Siste frist for å svare er onsdag 4. november.

Lenke til brukerundersøkelsen

Takk for at du ta deg tid til å svare!