Aktiver Javascript i din nettleser for en bedre opplevelse på regjeringen.no

Fagseminar transportanalyser i byområder

Framtidens byer - fagseminar ATP Porsgrunn august 2012

Fagseminar transportanalyser i byområder – for beslutningstakere innen politikk, næringsliv og det offentlige, Grenland 27.-28. august 2012

Program           Referat

Dag 1: Transportanalyser for bytransport – styrker/svakheter og bruksområder

Hvorfor transportmodeller? v/Oskar Kleven, Vegdirektoratet
Transport modeling in cities around the world – lessons learned, v/Louis Willumsen, UK
Beregningsmodeller for bytrafikk – styrker/svakheter og bruksområder v/Arne Stølan, JBV
Transportanalyser for kollektiv-, gang- og sykkeltransport i by, v/Bård Norheim, Urbanet Analyse
The TransMillennium BRT project, Bogota, v/Louis Willumsen, UK

Samfunnsøkonomiske analyser av bytransport – styrker/svakheter og bruksområder

Dag 2

Bybanen i Bergen – beslutningsgrunnlag og kommunikasjon, v/Trude Tørset, Sintef

Areal og tilgjengelighetsanalyser i by – styrker/svakheter og bruksområder

Hvorfor areal- og tilgjengelighets analyser? ,v/Tanja Loftsgarden, Urbanet Analyse
ATP modellen – styrker/svakheter og bruksområder, v/Kari Skogstad Norddal, Asplan Viak
Space Syntax – styrker/svakheter og bruksområder, v/Nina Ambro Knutsen, Statens vegvesen Region sør og Jonas Johannesen Håland fra Statens vegvesen Region vest

Kommunikasjon i planlegging

Kommunikasjon i planlegging, v/Per B. Kristiansen, Svenner reklamebyrå

Klimagassutslipp for områder

Verktøy for klimagassberegninger på områdenivå, v/Eivind Selvig, Civitas

Handelsanalyser

Erfaring med handelsanalyser i Framtidens byer, v/Aud Tennøy, Transport økonomisk Institutt (TØI)

Til toppen