Plansatsing mot store byer - Nettverksmøte 21.-22. november 2016

Mandag 21. november

Velkommen og kort gjennomgang av ulike forskningsarenaer som er relevante for byene, v/Anne Beate Tangen, Kommunal- og moderniseringsdepartementet KMD

Presentasjon av forskningsprosjekter basert på midler fra programmet Plansatsing mot store byer

Byenes gjennomgang av pågående prosjekter

Prosjekter i Oslo

Prosjekter i Bergen

Prosjekter i Trondheim

Prosjekter i Stavanger

Tirsdag 22. november

Presentasjon av verktøy og metoder for fortetting

Avslutning og veien videre

 

Til toppen