Plansatsing mot store byer - Nettverksmøte 11. desember 2017 på Lillestrøm

Program (pdf)

Tema: fortetting og knutepunktutvikling med kvalitet 

Velkommen, bakgrunn og formål v/avdelingsdirektør Anne Beate Tangen

Kvalitet i den tette byen

Knutepunktsutvikling

Fra plan til realisering

Til toppen