Aktiver Javascript i din nettleser for en bedre opplevelse på regjeringen.no

Byutviklingsprosjekter 2017-2018

Kommunal- og moderniseringsdepartementet har en tilskuddsordning rettet inn mot kommunenes og fylkeskommunenes arbeid med areal i byutviklings- og byvekstavtaler. Nedenfor gis en oversikt over prosjektene som har fått støtte i 2017 og 2018. Ved å klikke på lenkene, vil en få opp en kortfattet beskrivelse av prosjektene samt kontaktpersoner.

Pdf med kort beskrivelse av hvert prosjekt og kontaktpersoner.

Oslo og Akershus

 • Store tanker på liten plass v/ Oppegård kommune
 • Urban kontekst – bystrategiprogram for regionhovedstedene i Akershus v/ Bærum, Skedsmo, Ski og Ullensaker kommuner
 • Transformasjon i sentrumsnære bebygde områder – hvordan få det til? v/ Ås, Ski og Frogn kommuner
 • Mulighetsstudier for en tettstedstilpasset urban lokalvei gjennom Høvik v/ Bærum kommune
 • Byutviklingsplan for Lillestrøm v/ Skedsmo kommune
 • Campus Ahus v/ Lørenskog kommune
 • Future Built v/ Oslo kommune
 • Strategi for mobilitet og byutvikling i Sandvika v/ Bærum kommune

Bergensområdet

 • Fra plan til realisering v/ Bergen kommune
 • Arealtiltak for ein berekraftig og attraktiv byutvikling i Bergensområdet v/ Hordaland fylkeskommune, Askøy, Fjell, Lindås og Os kommunar
 • Regionalt bustadbyggeprogram – balansert og variert bustadtilbod (2) v/ Hordaland fylkeskommune, Bergen, Askøy, Fjell, Lindås og Os kommunar
 • Kommunale sykkelstrategiar v/ Hordaland fylkeskommune, Askøy, Fjell, Lindås og Os kommunar
 • Handel og liv i sentrene i Bergensområdet v/ Hordaland fylkeskommune

Trondheimsregionen

 • Trondheim bylab v/ Trondheim kommune 
 • Samarbeid om byutviklingsavtaler v/ Sør-Trøndelag fylkeskommune
 • Klimavennlig regionforstørring i Trondheimsregionen v/ Trondheimsregionen

Nord-Jæren

 • City Impact Districts Stavanger sentrum v/ Rogaland fylkeskommune og Stavanger kommune
 • Byboliger og områdekvalitet v/ Rogaland fylkeskommune, Stavanger, Sandnes, Sola og Randaberg kommuner
 • Steds- og mulighetsanalyser for sentrum i hhv Sandnes, Randaberg og Tananger v/ Rogalands fylkeskommune, Sandnes, Sola og Randaberg kommuner
 • Visualisering av bedre uterom og tettbebyggelse i Sandnes v/ Sandnes kommune
 • Perspektiv 2050 – scenarier for areal- og transportutvikling på Jæren v/ Rogalands fylkeskommune, Stavanger, Sandnes, Sola og Randaberg kommuner
 • Handlingsprogram for prioriterte utviklingsområder på Nord-Jæren v/ Rogaland fylkeskommune, Stavanger, Sandnes, Sola og Randaberg kommuner
 • Verktøy for datainnsamling om bruk av sentrumsområder – MAPTrends v/ Rogaland fylkeskommune og Stavanger kommune
 • Kartlegging av snarveier i Randaberg v/ Randaberg kommune
 • Boligutvikling i sentrale byområder v/ Sandnes kommune
 • Byromsstrategi v/ Sandnes kommune

Nedre Glomma

 • Sammen skaper vi navet for byvekst og grønn mobilitet i Sarpsborg sentrum v/ Sarpsborg kommune

Buskerudbyen

 • Prosjekter som bidrar til å realisere boligbygging, fortetting og transformasjon i prioriterte utviklingsområder v/ Buskerudbyen
 • Utvikling av GIS-verktøy for å følge opp og utvikle prioriterte vekstområder i tråd med regional plan v/ Buskerudbyen

Grenland

 • Konkretisere fortettingspotensialet for bolig og næring v/ Telemark fylkeskommune, Skien og Porsgrunn kommuner

Kristiansandsregionen

 • Bærekraftig utvikling og arealutnyttelse innenfor Kristiansand, Søgne og Songdalen senterområder v/ Kristiansand, Søgne og Songdalen kommuner

Tromsø

 • System for samordning av offentlig/privat utbygging av uterom og infrastruktur i sentrumsområder v/ Tromsø kommune, Troms fylkeskommune
Til toppen