Aktiver Javascript i din nettleser for en bedre opplevelse på regjeringen.no

Prosjekter i plansatsing mot store byer 2014-2016

Oversikt over prosjekter i plansatsing mot store byer.

Oslo

Smart trafikkstyring og parkering

Infrastrukturplan og modeller for grunneierbidrag

Arkeologiprosjektet

Regional plan for areal og transport

Hovinbyen

Bergen

Knutepunktsfortetting

Laksevåg - bærekraftig byutvikling

Indikatorer på områdekvalitet

Bærekraftig og attraktiv fortetting

Transportløsninger i byutvikling

Bergen: Fra plan til realisering – hvordan gjøre visjon til virkelighet

Bergen: Tilrettelegging langs sjø – mulighetsstudie Nordåsvatnet

Trondheim

En blå tråd

Kunnskapsaksen

Gatelangs

Stavanger

Handel og publikumsrettet næring i sentrum

Kommunedelplan for Forus

10-minuttersbyen

Områderegulering for Ullandhaug

Drammen

Bynært friluftsliv

Fredrikstad

Bylaboratorium for nærhetsbyen 

Til toppen