Byer aktuelle for byutviklingsavtaler

Informasjon som er spesifikk for hver enkelt av byregionene som er aktuelle for byutviklingsavtale med staten.

Det er igansatt samarbeid mellom mellom staten og de fire byregionene  Oslo, Bergen, Trondheim og Stavanger for å utarbeide byutviklingsavtaler.

Trondheim fra luften

Byutviklingsavtalene vil konkretisere hvordan statlige myndigheter, fylkeskommuner og kommuner samarbeider om følge opp de regionale eller interkommunale areal- og transportplanene, slik at disse bygger opp under nullvekstmålet for personbiltransport.

Kontaktpersoner for byutviklingsavtaler

Bymiljøavtale Trondheim (pdf)

 Pressemeldinger: