Byutviklingsavtaler

Om byutviklingsavtaler

Økt behov for transport i byene kan ikke løses med mer biltrafikk. Det skaper miljøproblemer, og det vil ikke være plass på veiene. Kollektiv, sykkel og gange må derfor ta unna transportveksten.

Byer aktuelle for byutviklingsavtaler

Informasjon som er spesifikk for hver enkelt av byregionene som er aktuelle for byutviklingsavtale med staten.

Byutviklingsavtaler - arbeidsside

Her kommer rapporter, aktiviteter, møtereferat og lenker som er felles for byene som er med. Det som gjelder bare en by ligger under hver enkelt by.

Aktuelt nå

19,6 millionar kroner til dei store byområda

– Byområda våre veks raskt. Vi må planlegge bustader, veg og kollektivtransport slik at vi får bærekraftige byar der det er godt å bu, seier kommunal- og moderniseringsminister Jan Tore Sanner. Regjeringa foreslår derfor å løyve 19,6 millionar kroner til forpliktande byutviklingsavtaler mellom staten og dei fire største byområda.

Byer som vokser skal se boliger og transport i sammenheng

- Byene våre vokser i rekordfart og vi må se boligbygging, arealbruk og samferdsel i sammenheng, sier kommunal- og moderniseringsminister Jan Tore Sanner. For å samordne areal- og transportpolitikken i de største byområdene har regjeringen besluttet å slå sammen bymiljøavtaler og byutviklingsavtaler til byvekstavtaler.

Kontakt

Planavdelingen

Telefon: 22 24 59 01/02
Adresse: Postboks 8112 Dep., 0032 Oslo
Besøksadresse: Akersgt. 59, Oslo