Gallup: Stolthet over egen by påvirker handlingene