Pilotprosjekter skal gi bedre bymiljø

stikkord: Bedre bymiljø

Byene i Framtidens byer har meldt inn flere prosjekter som kvalifiserer til å være pilotprosjekter i Bedre bymiljø- satsingen. I tillegg vil de byene som trenger bistand til utvikling eller som trenger å knytte til seg rådgivere innenfor ulike temaer nå få nødvendig hjelp

Byene i Framtidens byer har meldt inn flere prosjekter som kvalifiserer til å være pilotprosjekter i Bedre bymiljø- satsingen. I tillegg vil de byene som trenger bistand til utvikling eller som trenger å knytte til seg rådgivere innenfor ulike temaer nå få nødvendig hjelp.

Framtidens byer har startet arbeidet med å utvikle pilotprosjekter som skal bidra til et bedre bymiljø som omfatter både sosiale, økonomiske og miljømessige aspekter. Fellesnevneren er at alle knytter seg til byen og bærekraftig utvikling. Hensikten med prosjektene er å prøve ut framtidens praksis i en bærekraftig byplanlegging. Kvalitetskriteriene for bymiljøpilotprosjektene vil synliggjøre hva som er relevant å utvikle for de ulike prosjektene.

Miljøverndepartementet (MD) vil bidra til at de prioriterte prosjektene kommer i gang så fort som mulig, og at byene får knyttet til seg den tilleggskompetansen de eventuelt mangler. MD bidrar med å dekke inntil 15 timer for rådgiving innenfor hvert deltema. I tillegg er det laget en oversikt over rådgivere, eller aktører som formidler rådgiving i hvert enkelt konkret prosjekt.

Byene skal selv innhente den kompetansen prosjektene trenger. Dersom byene er usikre på hvor de finner relevant kompetanse, har MD avtale med ulike miljøer som selv er fagmiljøer eller som vil kunne tipse om hvor man finner den kompetansen som etterspørres.

I et brev til alle Bedre bymiljøkontaktene i byene, har MD opplyst om hvilke rådgivere, eller aktører som formidler rådgiving i hvert enkelt konkret prosjekt. I brevet til kontaktene fremgår det også hvilke søknadskriterier som gjelder. Søknadsfrist for 2012 er 15. november 2012. Søknader etter denne fristen vil bli vurdert å få tildelt midler fra 2013.

Til toppen