Amerikansk alternativ til privatbil

I Philadelphia er det startet en rekke initiativer for å gjøre det letter å leve grønt. Blant disse er bildeleringen som i år vant det regionale miljøverndepartementets miljøpris, Environmental Achievement Award. Både bedrifter og privatpersoner kan her enkelt leie biler slik at de slipper å eie selv.

Et annet tiltak som er satt i gang for å bryte vanen med bilbruk er et delesykkelprosjekt hvor folk kan låne sykler billig eller gratis. Tanken er å inspirere byens borgere til å bruke sykkelstiene til å komme seg rundt i byen og dermed redusere både utslippet fra bilbruken og antallet trafikkulykker.

Sykkelbruken hadde økt med 6 prosent i Philadelphia de siste 17 årene. På en markering våren 2008 deltok ordførere Michael Nutter og 400 syklister i en  kampanje for å økte antallet ytterligere. ”Vi prøver å gjøre Philadelphia til den mest miljøvennlige byen i USA. Og hvis vi får doblet antallet syklister på veiene øker trafikksikkerhetene for hver enkelt syklist med 33 prosent, så det er rett og slett ingen grunn til å la være”, sa ordføreren.

Til toppen