Kollektivt paradis i Brasil

Allerede på 1960-tallet så myndighetene i brasilianske Curitiba at veksten i innbyggertall og trafikk kunne skape stor problemer for byen. De lagde en plan for en trafikkreduserende by med satsing på gang- og sykkelvei og egne veier for busser. Denne planen er blitt oppfylt og videreutviklet fram til i dag.

Bussystemet er delt inn i fem ulike type ruter med langdistanseruter, raske pendlerruter, sirkelruter, turistbusser og nabolagsruter. De ulike rutene har ulik farge. Områdene nærmest bussveiene er forbeholdt tett boligbygging og de lengre unna til småhus og parker. De smale bilveien er overvåket for å hindre råkjøring.

Det er kun en billettpris for alle bussreiser og stoppene er overbygde og hevet over bakken for å gi god tilgjengelighet for alle. I dag bruker 85 % av innbyggerne det effektive bussystemet og byen har det laveste klimagassutslippet av de sammenliknbare brasilianske byene.

 

Til toppen