Fra gråstein til gull

Stikkord: Areal og transport, arealbruk, gang- og sykkelveier, bedre bymiljø, Drammen

10 meter over bakken dundrer biltrafikken i 4 felt mellom Oslo og Sørlandet. Motorveibrua i Drammen er så visst ikke noe klimatiltak. Likevel er området brukt for å skape et bedre og mer aktiviserende bymiljø.

Motorveibrua i Drammen var i mange år symbolet på alt som var galt ved Drammen – en brutal betongkonstruksjon som skar brutalt gjennom byen.

Da det etter lang tids dragkamp tidlig på 2000-tallet ble bestemt at motorveibrua skulle utvides fra 2 til 4 felt, fremsto det også som maktpåliggende å redusere motorveibruas brutale uttrykk i byen. 

Norges beste uterom

Et tiltak var å gi brua nye søyler og ny innkledning, samt bedre støyskjerming. I tillegg etablerte Statens vegvesen og Drammen kommune et samarbeid om å forbedre arealene under motorveibrua.

På Strømsø-siden av elva er arealene under og til siden for brua omgjort til en park som følger bruas linjeføring, men samtidig myket opp med bølgende elementer, kunst og vegetasjon.

Skatere

Parken er en aktivitetspark, samtidig som den gir en gangforbindelse fra elva inn til hovedgata Bjørnstjerne Bjørnsons gate, og bakenforliggende arealer.

Bruparken vant konkurransen om ”Norges beste uterom” i 2008. Fra juryens begrunnelse fremgår det blant annet at ”Parkens fremste kvalitet ligger i at det har lykkes å omskape et område som i utgangspunktet er negativt ladet til et vakkert, moderne, aktivt parkrom.” 

Populært

Resultatet har blitt et populært parkområde, som har fått artikler i så ulike magasiner som ”Kommunal Teknikk” og ”Fri flyt” (ekstremsportblad). Bruparken inneholder en rekke ulike elementer; vannfontene, klatresøyle, landhockeybane, kunstinstallasjoner, sittegrupper og gang-/sykkelforbindelser.

Men det er likevel skateanlegget som har vist seg som det klart mest populære anlegget. Skateanlegget er konstruert av Eirin Aaseth, en av Norges beste kvinnelige skatere, og er laget i betong. Her finnes blant annet landets første skatebowl i betong. På gode ettermiddager og kvelder er det ikke uvanlig at det er rundt 50 skatere i anlegget. 

Fjølfæst

Den nye skateparken inspirerte blant annet 2 lokale skatere til å arrangere ”Fjølfæst” i Drammen, med Bruparken som samlingspunkt. Festivalen gikk av stabelen i juni 2008, og ble besøkt av anslagsvis 1500 - 2000 skatere og andre besøkende i løpet av de 3 dagene arrangementet varte. Arrangørene vil gjenta suksessen med ny fjølfest i 2009.

Bruparken har nok ikke i seg selv bidratt til reduserte klimagassutslipp, slik hovedmålsettingen med Framtidens byer er. Parken bør likevel tjene som en god inspirasjon til hvordan i utgangspunktet grå og tilsynelatende ubrukelige arealer med litt innsats og god planlegging kan utnyttes som et bidrag til å skape mer aktivt og attraktivt bymiljø.

Norges beste uterom er en norsk konkurranse. Den første kåringen av Norges beste uterom fant sted i 2005. I 2008 ble konkurransen holdt under varemessen Miljø & Teknikk/Kommunalteknikk 2008.

KS samt NFK via Forum for fysisk planlegging og Forum for veg og samferdsel innbyr kommunale uterom til konkurranse over hele Norge.

Samtlige uterom som er oppført av kommunen kan medvirke i konkurransen. Det er på samme tid fokus på å skulle høyne kvaliteten på kommunenes offentlige uterom.

Juryen bedømmer uterommene på basis av innsendte tegninger, slik som plantegning av uterommet, perspektivtegning, en beskrivelse, digitale bilder samt film.

Kilde: Wikipedia

Relatert informasjon


Kontaktpersoner i Framtidens byer Drammen
Til toppen