Fra parkeringplass til park

Stikkord: Areal og transport, arealbruk, parkering, bilbruk, bedre bymiljø, Drammen

I Drammen sentrum var store deler av elvebredden tidligere fylt med parkeringsplasser. Nå er det parkområder, elvepromenade og elverestauranter.

Fram til 2002 gikk hovedveien til Kongsberg og Vestlandet gjennom Drammen sentrum, langs med elvebreddene. Her lå også parkeringsplasser - inneklemt mellom Drammenselva, veien og bebyggelsen innenfor.

Da omkjøringstunnelene åpnet i 2001 og 2002, ga det et helt nytt grunnlag for å utnytte miljø- og rekreasjonsverdiene som lå i Drammenselva.

parkeringsplass

Ved å fjerne parkeringsplassene langs elva nærmest sentrum, har Drammen kommune opparbeidet elvepromenade og 2 restauranter på elvebredden.

Skepsis er snudd til glede

I starten var handelsstanden i sentrum svært skeptisk til hvilken effekt det ville ha på sentrumshandelen å fjerne disse parkeringsplassene. Denne skepsisen er i dag snudd til en klar erkjennelse av at et attraktivt og flott bymiljø også trekker folk til byen.

Lenger nedstrøms fra sentrum er parkområdet Bragernes strand utbygd. Parkeringsplassen som tidligere lå på innsiden av riksveien har blitt omgjort til bygate med allé-preg, og med langt mindre trafikk enn det riksveien hadde tidligere.

For byens befolkning

parkanlegg

Bragernes strand har blitt et populært nærfriluftsområde for byens befolkning, og har gitt Drammen et helt nytt ansikt mot elva. Turveien langs stranda er også en del av et stort turveisystem på elvebreddene langs begge sider av Drammenselva.

Bragernes strand ble i 2007 tildelt ”Hagekulturprisen”, som deles ut av Det norske hageselskap, og var en del av anlegget som ble tildelt Vegdirektørens ”Vakre vegers pris” i 2004.


Kontaktpersoner i Framtidens byer Drammen
Til toppen