Bleietilskudd

Stikkord: Forbruk og avfall, Avfallsforebygging, Fredrikstad

Takket være en aktiv mamma gir Fredrikstad kommune 500 kroner til foreldre som bruker tøybleier til sine barn. Dermed unngår kommunen 1 tonn engangbleier per barn.

Takket være en aktiv mamma gir Fredrikstad kommune 500 kroner til foreldre som bruker tøybleier til sine barn. Dermed unngår kommunen 1 tonn engangbleier per barn.

Det antas at det blir produsert om lag 1 tonn med engangsbleier fra ett barn i løpet av 2,5 år. Tøybleier derimot, går gjerne i arv og bidrar til enda større reduksjon av avfall.

Innnbyggers initiativ

Initiativet bak ordningen står en mamma-innbygger for. Med overbevisende kunnskaper og argumenter om miljøfordeler ved bruk av tøybleier i en henvendelse til renovasjonsetaten la innbyggeren grunnlaget for at denne ordningen så dagens lys.

Hovedmotivasjonen til renovasjonsetaten er avfallsreduksjon. Renovasjonsetaten har som fokusområde å prøve å forstå kundens behov og tilrettelegge tjenestene deretter, og er rask med dette når interessene er sammenfallende.

Enkelt å søke

Det er enkelt å søke om tilskuddet, en kortfattet søknad på epost er tilstrekkelig. Tilskuddet gjelder pr. barn det søkes for. Tilskuddet utbetales til konto etter at søknad, med kopi av kjøpskvittering, er behandlet av renovasjonsetaten.

Det er i underkant av 50 kommuner i Norge som har innført en økonomisk støtteordning til tøybleier, så Fredrikstad kommune er på ingen måte noen pioneèr på området.


Kontaktpersoner i Framtidens byer Fredrikstad
Til toppen