Sykkelby og sykkelturer i Sykkelmagasinet

Stikkord: Kristiansand, areal og transport, gang- og sykkelstier

Sykkelmagasinet 2011 fokuserer blant annet på at Kristiansand er Norges beste sykkelstorby. I årets utgave får også tursykling bred omtale.

Sørlendinger blir ofte beskyldt for ikke skryte av seg selv. Så i årets utgave av Sykkelmagasinet skrytes det av at Kristiansand er Norges beste sykkelstorby. Den nasjonale reisevaneundersøkelsen, som gjøres hvert fjerde år, viser at Kristiansand er på topp, foran Trondheim. Vegdirektør Terje Moe Gustavsen skryter også av Kristiansand.

Mange er ikke klar over hvor mange stier og småveier som kan sykles i Kristiansandsregionen og på Sørlandet for øvrig. I Sykkelmagasinet gir Midt-Agder Friluftsråd tips om hvor man kan sykle for å få flotte naturopplevelser. På midtsidene er det stiftet inn et kart, der det er lagt inn noen turforslag. Det kan nappe ut og brukes som turkart.

Kristansand - Norges beste sykkelby (Foto: Bjørne Jortveit, Kristiansand kommune).
Fra venstre: Tre vinnere i Vintergrønt-kampanjen – Vidar Pedersen, Kjell Tore Omland og Siri Grønness, leder i byutviklingsstyret Grete Kvelland Skaara, og rådgivere i ATP-samarbeidet Bjørne Jortveit og Siri Gilbert.

Som vanlig promoterer Sykkelmagasinet Tusentråkk, der påmelding skjer elektronisk fra 3. mai kl. 12.00 på www.jegkjorergront.no

Om sykkelmagasinet

  • Sykkelmagasinet ble distribuert til alle husstander i Kristiansandsregionen i uka før 1. mai
  • Det gis ut av Areal- og transportsamarbeidet i Kristiansandsregionen – ATP
  • Det journalistiske arbeidet er gjort av medarbeidere i Kristiansands kommunes ATP-sekretariat og i kommunens kommunikasjonsenhet
  • Layout og trykk er gjort av Bjorvand & Skarodde.

Tekst og foto: Bjørne Jortveit, informasjonsansvarlig i Framtidens byer Kristiansand.


Kontaktpersoner i Framtidens byer Kristiansand

relatert informasjon

Til toppen