Aktiver Javascript i din nettleser for en bedre opplevelse på regjeringen.no

Kristiansand bremser biltrafikken

Stikkord: Areal og transport, Kollektivtransport, Bilbruk, Kristiansand

Flere kollektivfelt og rushtidsavgift skal kutte bilkøene i Kristiansand. Kommunen kan bli den første i Norge som innfører rushtidsavgift eller tiltak med tilsvarende virkning.

Kristiansand bystyre og Vest-Agder fylkeskommune vedtok like før jul i 2008 videre utredning av rushtidsavgift og andre tiltak med tilsvarende effekt. Dette betyr at det åpnes for å innføre et trafikkbegrensende tiltak fra 2011.

Dette vedtaket er historisk i Norge, og Kristiansand kan bli den første kommunen som innfører rushtidsavgift.

Krymper trafikken

Hensikten med en rushtidsavgift er at den skal krympe trafikken når den er størst.

busser på veien

Når køene blir kortere blir selvfølgelig reisetiden kortere for bilførerne, og sentrum blir mer framkommelig for alle. I tillegg kommer kollektivtrafikken lettere fram, og blir et godt alternativ for de som skal reise.

Bedre kollektivtilbud

Et viktig poeng med rushtidsavgiften er dessuten at inntektene i hovedsak skal gå til videre utbygging av kollektivtilbudet. Dermed blir bussen enda mer attraktiv som alternativ til bilen, og antall biler reduseres ytterligere.

I 2008 utredet Urbanet Analyse hvilken effekt en rushtidsavgift kan gi. Konklusjonen var at inntektspotensialet er i størrelsesorden 50 mill. kr i året, og at bortfall av biltrafikk i morgenrushet kan bli ca. 10 %.

6 km kollektivfelt

Veksten i biltrafikken i Kristiansand har vært drøye 3 prosent de siste fem årene. Dette skyldes i hovedsak kraftig befolkningsvekst og økning i folks kjøpekraft.

Resultat er stadig lengre bilkøer i rushtiden, og lang reisetid både for biler og kollektivtrafikk. Bussene står i bilkøene, og antall bussreiser øker ikke lenger.

For å snu denne utviklingen er det både politisk og administrativt bred enighet om å satse på en storstilt utbygging av kollektivfelt på E39 vest for byen og på Vågsbygdveien. På begge disse innfartsårene til byen er det i dag betydelige køer i rushtid.

I løpet av de fire neste årene er det planer om å bygge 6,1 km kollektivfelt til en kostnad på ca. 120 mill. kr. Med tilstrekkelig finansiering kan alle kollektivfeltene stå ferdig i 2012. Kollektivfeltene skal finansieres gjennom to kilder:

  • Samferdselspakke 1 (Vedtatt bompengeordning)
  • Belønningsmidler fra Samferdselsdepartementet

Arbeidende med det første av de planlagte kollektivfeltene (Kartheikrysset) startet i januar 2009. Prosjektet er fullfinansiert av Samferdselspakke 1. Men flere av kollektivfeltene er avhengig av midler fra den statlige Belønningsordningen. Kristiansandsregionen har søkt om drøyt 60 mill. kr i belønningsmidler til bygging av kollektivfelt i perioden 2009-2012. Utløsning av tilstrekklige midler er alfa omega for når de ambisiøse planene kan gjennomføres.


Kontaktpersoner i Framtidens byer Kristiansand 
Til toppen