Mange tråkkere på ”generalprøven”

Stikkord: Kristiansand, areal og transport, gang- og sykkelstier

Mange tohjulinger i Kristiansandsregionen ble hentet fram fra kjellere og garasjer på Tusentråkks lanseringsdag 2. mai. På ”generalprøven” passerte flere tusen syklister på fire kampanjesteder.

Mange tohjulinger i Kristiansandsregionen ble hentet fram fra kjellere og garasjer på Tusentråkks lanseringsdag 2. mai. På ”generalprøven” passerte flere tusen syklister på fire kampanjesteder.

Kampanjen ble lansert i Vennesla sentrum og på tre steder i Kristiansand 2. mai.

Ved Slottet i Kristiansand mottok syklistene Tusentråkk-bøff, sykkelrefleks, Sykkelvognas prima vann, samt økologiske bananer og gulrøtter. Kirkens bymisjons sykkelverksted Pedalen smurte kjeder, pumpet luft og justerte gir. Grønn Hverdag hjalp til med å selge sykkelhjelmer.

Lanseringen av Tusentråkk 2. mai. Helge Bie Rieber i deler ut Tusentråkk-bøff (Foto: Bjørne Jortveit)
Syklismen fikk en skikkelig boost på lanseringen av Tusentråkk 2. mai. Helge Bie Rieber i ATPs sykkelgruppe deler ut Tusentråkk-bøff.

Også ved Oddernesbroa og Lundsbroa møtte syklistene Tusentråkk-kampanjen. For første gang ble Tusentråkk også promotert ute ”i felten” i en av nabokommunene i regionen – i Vennesla.

Fra 3. mai kan alle syklister og gåentusiaster som jobber eller tar utdanning i Kristiansandsregionen, melde seg på kampanjen på www.jegkjorergront.no.  De 1000 første påmeldte får sykkeljakker / fleecejakker. 

Mange bruker hjelm

På lanseringsdagen ble det gjort tellinger av sykkelbruk. Det viser seg at det er markant forskjell på syklister som sykler langt, og de som sykler kort distanse. 71 prosent av syklistene som passerte Slottet fra vest, brukte hjelm. Mange av disse bor i Vågsbygd. Derimot syklet bare 44 prosent av syklistene som passerte Lundsbroa fra øst, med hjelm. De fleste av disse bor på Lund. Ved Oddernesbroa var det omtrent samme hjelmprosent som for syklistene fra Vågsbygd. 67 prosent brukte hjelm. Mange av disse syklistene bor ganske langt fra byen.

Forklaringen på fenomenet er at folk som sykler kort, ikke regner med at de utsetter seg for stor risiko. Men ulykker kan skje overalt. En av de to sykkelulykkene med dødelig utgang dødsulykkene i Kristiansandsregionen i fjor skjedde på Lund – ved Hamreheia.

Også i 2010 ble det registret hjelmbruk under Tusentråkk-kampanjen, men bare ved Slottet. Det har vært en utvikling i positiv retning. I 2010 brukte 68 prosent hjelm, mens har steget til 71 prosent i 2011. 

God mediadekning

Kampanjeleder Siri Gilbert er godt fornøyd etter lanseringsdagen. Til tross for en kjølig mai-morgen, hadde svært mange funnet sykkelen sin fram. Mange av de som stoppet ved kampanjestedene var allerede klar over at påmeldingen starter 3. mai, og kampen om 1000 sykkeljakker begynte da.

Gilbert er sikker på at rekorden på 2997 deltakere fra 2010 skal bli slått i år. Hun er også svært fornøyd med mediadekningen. Både Fædrelandsvennen og NRK har hatt reportasjer, mens Kristiansand avis lager Tusentråkk-stoff 5. mai. 

Areal- og transportsamarbeidet

ATP-samarbeidet i Kristiansandsregionen finansierer og arrangerer alle holdningskampanjer som gjelder miljøvennlig transport. Alle er nå samlet under Jeg kjører grønt-paraplyen, der alle påmelding og registrering foregår på www.jegkjorergront.no

Tekst og foto: Bjørne Jortveit, informasjonsansvarlig i Framtidens byer Kristiansand.


Kontaktpersoner i Framtidens byer Kristiansand

relatert informasjon

Til toppen