Historisk plan vedtatt

Stikkord: areal og transport, kollektivtransport, arealbruk, Kristiansand

For første gang har man regional enighet om den fysiske utviklingen av hele Kristiansandsregionen. Innenfor bærekraftige rammer legger planen opp til en befolkningsøkning på 60 000.

En felles plan - Regional plan for Kristiansandsregionen 2011 - 2050 - for den langsiktige utviklingen av 7 kommuner i Kristiansandsregionen er nå vedtatt.

Vedtakene som er fattet av kommunestyrer og fylkesting er historiske.

Behovet for regionale løsninger har økt i takt med økende pendling og interaksjon mellom kommunene.

Hele 25-50 % av innbyggerne i Kristiansands nabokommuner arbeider i Kristiansand. Behovet for å se areal- og transportpolitikk (ATP) i sammenheng er derfor stort.

Overordnede prinsipper i planen er å fortette innenfor eksisterende tettstedstruktur, mens nye utbyggingsområder skal lokaliseres og utformes slik at man kan tilby et godt kollektivtilbud.

Planen er utarbeidet i nært samarbeid mellom fylkeskommuner og kommuner. Det regionale ATP-utvalget har vært politisk styringsgruppe for planprosessen.

Forside Regional plan for Kristiansandsregionen 2011 - 2050
Forside Regional plan for Kristiansandsregionen 2011 - 2050.


Kontaktpersoner i Framtidens byer Kristiansand
Til toppen