To gang- og sykkelveier åpnet

Stikkord: Kristiansand, areal og transport, gang- og sykkelveier

Målrettet fokus og gode samarbeidsforhold i Kristiansandsregionen har økt gang- og sykkelstiveinettet med ytterligere 2,4 kilometer. Det bidrar til en tryggere skolevei for mange.

Målrettet fokus og gode samarbeidsforhold i Kristiansandsregionen har økt gang- og sykkelstiveinettet med ytterligere 2,4 kilometer. Det bidrar til en tryggere skolevei for mange. 

20. juni ble to gang- sykkelveier i Lillesand åpnet. Totalt er 2,4km med trygg vei for syklister og gående er anlagt. Til sammen har de prosjektene kostet ca 20,5 millioner kr.

Den ene gang- og sykkelveien er strekningen Bergstø-Tingsaker langs Fv 236 Solheimsveien. Strekningen er 1,2km og har kostet ca 10 millioner kr.

Den andre gang- og sykkelveien er strekningen Stykkene-Møglestu langs Fv. 239. Kostnadene er ca. 10,5 millioner kr.

Begge strekningene er allerede mye i bruk, ikke minst som skolevei. Besøkene på Tingsaker Camping er blant brukerne av strekningen fra Tingsaker til Bergstø.

 Lillesands ordfører Arne Thomassen og avdelingsdirektør i Statens vegvesen avdeling Aust-Agder, Erling Jonassen, klippet snor for ny gang- og sykkelvei fra Stykkene til Møglestu.

Lillesands ordfører Arne Thomassen og avdelingsdirektør i Statens vegvesen avdeling Aust-Agder, Erling Jonassen, klippet snor for ny gang- og sykkelvei fra Stykkene til Møglestu. Venstre snorholder: Øystein Holvik i ATP-samarbeidet. Høyre snorholder Åvall Bakken, byggeleder i Statens vegvesen. Fornøyde 6. klassinger ved Tingsaker skole syns det var gøy å være med åpningen.

Fornøyd ordfører og glade elever

Lillesands sedvanlige blide ordfører, Arne Thomassen, var saksens herre i solskinnet, og smilte fra øre til øre i solskinnet. Sammen med avdelingsdirektør i Statens vegvesen Aust-Agder, Erling Jonassen, klippet han snor både ved Stykkene og på Bergstø.

En 6. klasse ved Tingsaker skole hadde syklet opp til Stykkene på skolens nest siste dag før sommerferien.

Og en annen 6. klasse ved samme skole syklet bort til Bergstø for å delta på åpningen der. Elevene koste seg også i solskinnet og var på fornavn med ordføreren.

Elevene fikk en sykkelbøff, boller og brus. Dagen var reddet og vel så det.

Masse skryt

Arne Thomassen skrøt av de nye gang- og sykkelveiene og deres betydning for sykling og trygg skolevei. Ordføreren skrøt også av Areal- og transportplansamarbeidet (ATP) i Kristiansandsregionen, som har utløst ca. 50 millioner kr i midler til gang- og sykkelveiveier i Lillesand.

Ordføreren fortalte også at det skal bygges gang- og sykkelvei fra Lillesand til Birkeland for midler fra den nye bomstasjonen vest for Lillesand. En av elevene spurte om når denne gang- og sykkelveien skulle bygges. – Etter ferien må vi sette oss ned å se hvordan hvilke prosesser som skal settes i gang, sa ordføreren.

Thomassen skrøt også av det gode samarbeidet med Statens vegvesen og med entreprenør Heldal Entreprenør AS.  – Det er fantasisk at en lokal entreprenør kan vinne anbudet i en slik stor jobb, sa Thomassen.

Øystein Holvik i ATP oppfordret elevene om å ta de nye gang- og sykkelveiene i bruk. - Nå har dere ingen god grunn til ikke å sykle, sa Holvik.

Stor jubel da ordfører Arne Thomassen og avdelingsdirektør i Statens vegvesen avdelig Aust-Agder, Erling Jonassen, klippet snor ved åpningen av sykkelsti på strekningen Bergstø-Tingsaker

Også på Berstøsletta var det full jubel da ordfører Arne Thomassen og avdelingsdirektør i Statens vegvesen avdelig Aust-Agder, Erling Jonassen, klippet snor. Til venstre: Øystein Holvik i ATP-samarbeidet. Til høyre: Åvall Bakken, byggeleder i Satens vegvesen. En6. klasse fra Tingsaker skole syklet den nye gang- og sykkelveien og var med på åpningen ved Bergstø.

2,64 km gang- og sykkelvei

Med de to strekningene er det i Lillesand totalt 2,64 mil gang- og sykkelveier. Det neste gang- og sykkelveiprosjektet i kommunen er strekningen fra Møglestu til Stormyr langs Fv 236. Trolig vil bygging settes i gang til høsten. Det må nå avklares om det skal graves ned fjernevarmerør under gang- sykkelveien. Alle andre planer er klare.

Finansiering - bompengemidler

De to gang- og sykkelveiprosjektene er finansiert av den nåværende bompengeordningen i Kristiansand – Samferdselspakke 1. Denne pakken har en myk del på 420 millioner kr til finansiering av gang- og sykkelveier og kollektivtiltak.

Byggherre og entreprenør

Statens vegvesen Aust-Agder har vært byggherre for begge prosjektene, mens Heldal Entreprenør AS har bygd anleggene. Det er lagt vann- og kloakk i begge de to gang- og sykkelveitraseene i samarbeid med Lillesand kommune. Kostnadene kommer i tillegg til de 20,5 millioner kr som gang- og sykkeldelen av ”totalprosjektene” har kostet.

Tekst og foto: Bjørne Jortveit, informasjonsansvarlig i Framtidens byer Kristiansand.


Kontaktpersoner i Framtidens byer Kristiansand
Til toppen