Trafikken ned med belønningsmidler

Stikkord: Areal og transport, kollektivtransport, bilbruk, Kristiansand

Kristiansandsregionen er tildelt hele 285 millioner kroner fra staten for å begrense biltrafikken.

 

-For å styrke kollektivtransporten og bedre miljøet i storbyområdene, er det nødvendig med tiltak som virkelig monner. Denne tildelingen, som er den første i sitt slag, bidrar til dette, sier statssekretær i Samferdselsdepartementet Erik Lahnstein.

Og fortsetter: -Kristiansandsregionen har lagt frem en helhetlig plan - der man både ruster opp kollektivtransporten og vil gjennomføre restriktive tiltak for å begrense bilbruken. Da har man en oppskrift som vil gi resultater.

De årlige beløpene fordeler seg slik:

  • 2009: 80 millioner kroner
  • 2010: 80 millioner kroner
  • 2011: 65 millioner kroner
  • 2012: 60 millioner kroner

Lahnstein underskriver avtale

Til kollektivtransport

Kristiansand kommune arbeider videre med ulike restriktive tiltak. Blant annet undersøker de mulighetene for å innføre køprising. I følge Lahnstein er det avgjørende for departementet at regionen har forpliktet seg til å gjennomføre nødvendige tiltak - også de restriktive. 

”Belønningsordningen for bedre kollektivtransport og mindre bilbruk i byene” ble opprettet i 2006 for å premiere byområder som gjennomfører tiltak som kan redusere veksten i bilbruk. Midlene skal brukes til tiltak som styrker kollektivtransporten overfor personbilen.

Grønnere byer

-Regjeringen er opptatt av å øke tempoet i arbeidet med å legge om transporten i mer miljøvennlig retning. Derfor bidrar vi mer økonomisk og gir sterkere oppmuntring til de lokale politikerne som ønsker å ta de fremsynte, men ofte krevende valgene, som er nødvendige for gi oss triveligere og grønnere byer, sier statssekretær Lahnstein.


Kontaktpersoner i Framtidens byer Kristiansand
Til toppen