Dynamisk lys sparer 70% energi

Stikkord: Energi i bygg, Energibruk, Forbruk og avfall, Miljøledelse, Oslo

Mindre energiforbruk betyr ikke at Oslo vil bli en mørkere by. Tvert i mot.

 

 

Posjektet ”Dynamisk gatebelysning” kan redusere energien brukt til gatebelysning med 70 prosent - uten at byen blir mørkere. Løsningen er å tilpasse behovet for lys:
  • Ved stor trafikk vil lys fra bilene i området vil kreve mindre lys fra gatebelysningen - og belysningen dempes
  • Ved snødekke vil lyset reflektere bedre og av den grunn kreve mindre lys
  • Ny teknologi gjør også at sensorene regulerer lysbehovet i forhold til årstidene bedre

Intelligent

Intelligent belysning bidrar til lavere CO2 utslipp og er med på å redusere den globale oppvarmingen.

Løsningen gir også andre viktige muligheter:

  •     Øke trafikksikkerheten
  •     Forebygger kriminalitet
  •     Opptil 50 prosent lavere drifts- og vedlikeholdskostnader
  •     Bedre publikumsservice
  •     Mindre lysforurensning

Hvordan fungerer det?

Vi skifter kun selve armaturen i stolpene og bytter de gamle lyspærene med ”sparepærer” (høytrykk natrium). Hver lampe får en chip og dermed en unik adresse som gjør at vi kan styre hver enkelt lampe, eller vi kan gi en hel ”serie” lamper samme beskjed, via pc. Dette gir oss en unik mulighet til bruke gatelyset meget effektivt etter behov. Det eksisterende kabelnettet vil bli benyttet som kommunikasjonslinjer for styringen.

Et lysende eksempel

I april 2006 fikk Oslo den prestisjetunge ”GreenLight award”. GreenLight programmet er et frivillig program i regi av EU der målet er å både redusere kostnader og skape bedre lyskvalitet.


 

 

 

Til toppen